List Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

01-10-2010

Warszawa, dnia 1 października 2010 r.

Magnificencjo Rektorze,
Szanowna Społeczności Akademicka
Uczelni Artystycznych

z okazji inauguracji roku akademickiego 2010/2011 chciałbym złożyć Państwu życzenia pomyślności w pracy artystycznej, pedagogicznej i naukowej.

Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego zawsze stanowi okazję do refleksji nad znaczeniem wyższego szkolnictwa artystycznego, jego dokonaniami i planami na przyszłość. Ten rok jest bardzo istotny dla szkolnictwa artystycznego, ponieważ rozpoczyna działalność nowa, dziewiętnasta uczelnia artystyczna - Akademia Sztuki w Szczecinie. Powstanie uczelni artystycznej jest wielką wartością o wymiarze ogólnopolskim, ponieważ rozwój szkolnictwa artystycznego jest integralnie związany jest
z sukcesem młodego pokolenia Polaków. Wszyscy jesteśmy zgodni, że sztuka i nauka w swoich różnorodnych dziedzinach i dyscyplinach wyrastają ze wspólnego źródła, jakim jest talent i kreatywność. Umiejętność patrzenia na zjawiska z różnych perspektyw i znajdowania niekonwencjonalnych rozwiązań jest podstawą innowacyjności, a ta w efekcie staje się motorem dynamicznego rozwoju społeczeństwa. Wierzę, że polskie uczelnie artystyczne nadal będą coraz bardziej widoczne w przestrzeni edukacyjnej i artystycznej Europy
i świata. Będą wytyczać nowe kierunki rozwoju sztuki i kultury europejskiej.

Siłą uczelni artystycznych jest ich specyfika, oryginalność i wysoka jakość kształcenia. Chylę czoła przed profesorami, wielkimi artystami i pedagogami. Wielki mistrz onieśmiela, ale zarazem dodaje skrzydeł do pracy, która w swej istocie jest niezwykła. O sukcesie decyduje bowiem nie tylko doskonałość techniczna, lecz przede wszystkim wyrażana treść, przesłanie, myśl.

Szczególnie serdeczne słowa kieruję do immatrykulowanych dziś studentów. Rozpoczynacie jeden z najważniejszych etapów swojego życia. To, jak spędzicie najbliższe lata i wykorzystacie okres studiów będzie rzutowało na całe Wasze dalsze życie. Wszystkim studentom życzę wytrwałości w pracy, sukcesów artystycznych oraz satysfakcji z poszukiwania własnej drogi twórczej.

Składam całej społeczności akademickiej życzenia osobistych sukcesów artystycznych oraz pomyślności w pracy zawodowej, życzę by nowy rok akademicki był dla szkolnictwa artystycznego rokiem szczęśliwym.powrót