List Ministra Kultury na zakończenie roku szkolnego

23-06-2017

 

 

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Nauczyciele, Pracownicy i Rodzice,

Szanowni Państwo!

Zanim rok szkolny 2016/2017 przejdzie do historii, składam na Państwa ręce serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w pomnażanie dóbr kultury przez całe środowisko szkolnictwa artystycznego w ciągu upływających dziesięciu miesięcy. Nasi podopieczni potwierdzili przynależność do światowej artystycznej elity, zdobywając liczne nagrody krajowe i międzynarodowe. Wyrażam najwyższe uznanie dla profesjonalizmu kadry kierowniczej i dydaktycznej szkół. Serdecznie gratuluję sukcesów naszym uczniom, a ich rodzicom dziękuję za wsparcie, motywację i cierpliwość. Wspomogły one w szczególny sposób młodych artystów w codziennej pracy, zwieńczonej otrzymywanymi dziś świadectwami, a w wielu przypadkach także nagrodami konkursów, przeglądów i przesłuchań.

W nadchodzącym roku szkolnym czeka nas wejście w życie nowego modelu kształcenia ogólnego. Wypełniając postulaty środowiska, dostosowujemy kształt systemu szkolnictwa artystycznego do wdrażanych zmian. Wprowadzamy możliwość realizacji nauki w ośmioletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, tożsamej w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego ze szkołą podstawową, a zarazem umożliwiającej kontynuację kształcenia muzycznego. Dla ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia zachowujemy model sześcioletni, kładąc nacisk na trwałość współpracy ucznia z mistrzem, którym jest dla niego nauczyciel głównego przedmiotu. Rozpoczynamy również przekształcenia modelu szkolnictwa plastycznego w celu poprawy jego integralności i osiągnięcia pełnej drożności z systemem edukacji ogólnej. W przyjętych przekształceniach kierowaliśmy się dobrem dzieci, efektywnością procesu kształcenia oraz spójnością przyjętych rozwiązań z wprowadzanymi w zakresie kształcenia ogólnego.

Utrzymywaniu wysokiego poziomu kształcenia w szkołach artystycznych ma służyć nowy sposób organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przewidujemy rozszerzenie możliwości udziału nauczycieli i ich uczniów w lekcjach otwartych, kursach metodycznych oraz seminariach i warsztatach. Organizowane będą regionalne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w szkolnictwie artystycznym. Planujemy szeroką integrację grup nauczycieli w celu wypracowania  jednolitego kierunku w nauczaniu poszczególnych specjalności, a także w realizacji wniosków z przesłuchań oraz testów badań przedmiotów ogólnomuzycznych, organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej.

Szanowni Państwo!

Po owocnym, ale wymagającym i pracowitym roku szkolnym nadchodzi czas zasłużonego odpoczynku. Życzę wszystkim, abyśmy we wrześniu spotkali się pełni nowych sił i gotowości na nowe wyzwania, jakie postawi przed nami poznawanie sztuki i kultury. Składam serdeczne życzenia udanego wypoczynku i radosnych wakacji.

 

Z wyrazami szacunku

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

prof. Piotr Glińskipowrót