List ministra kultury z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019

01-10-2018

Na zdjęciu teczka z napisem: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegofot. Danuta Matloch

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński skierował życzenia do władz i studentów szkół artystycznych.

Magnificencje Rektorzy, Wysokie Senaty, Szanowna Społeczności Akademicka Uczelni Artystycznych

Proszę przyjąć serdeczne życzenia na nowy rok akademicki 2018/2019 sukcesów artystycznych, naukowych i osobistych. Obecny rok akademicki jest szczególny z kilku ważkich historycznie powodów. Świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Cieszę się, że całe szkolnictwo artystyczne włączyło się w obchody tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia. Drugie historyczne wydarzenie, w którym uczestniczymy, to wejście w życie nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Szanowna Społeczności Uczelni Artystycznych apeluję, aby potraktować ten moment jako kreację artystyczną. Nowe przepisy, dające uczelniom daleko idącą autonomię, pozwalają na stworzenie uczelni od podstaw. To jest moment, kiedy od nowa w uczelniach będzie tworzona wewnętrzna struktura organizacyjna i legislacja oraz narzędzia służące podnoszeniu jakości kształcenia.

Kiedy 100 lat temu rodziła się nasza niepodległość, artyści zorganizowali Powszechny Zjazd Polskich Artystów Plastyków i Delegatów Rady Sztuki w Warszawie w styczniu 1919 r. Artyści podkreślali, że interesy sztuki polskiej i artystów powinno uznać się jako jedną z najpilniejszych trosk państwa przy budowie normalnych warunków bytu dla wielkiego cywilizowanego narodu, który pragnie zająć należne mu miejsce w związku państw europejskich. Te słowa są aktualne do dziś. Przed Państwem stoi historyczne wyzwanie stworzenia uczelni artystycznych z myślą o następnych pokoleniach młodych artystów.

Z dumą informuję Państwa, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku podejmuje decyzje o współprowadzeniu instytucji kultury. W 2016 roku były jedynie 32 współprowadzone instytucje kultury. Obecnie jest ich już 52. Wspieranie instytucji o zasięgu ogólnopolskim, ale również regionalnych istotnych dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z priorytetów Ministerstwa. Jestem przekonany, że działania te służą również uczelniom artystycznym, ponieważ instytucje kultury to miejsca pracy dla absolwentów szkolnictwa artystycznego.

W tym roku akademickim rozpoczynamy obchody Roku Stanisława Moniuszki, w związku z 200. rocznicą urodzin kompozytora w 2019 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło z tej okazji specjalny program, który wesprze finansowo przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Program stwarza szerokie możliwości dla realizacji wielu ciekawych i innowacyjnych przedsięwzięć, od nowych interpretacji utworów kompozytora poprzez powstanie dzieł inspirowanych jego twórczością, działania multidyscyplinarne, do kursów, konkursów, wystaw, konferencji, nagrań i wydawnictw.

Szanowni Państwo Nauczyciele Akademiccy proszę przyjąć wyrazy uznania za Państwa dbałość o wysoki poziom kształcenia studentów i doktorantów i całość dokonań dydaktyczno – artystycznych. Życzę Państwu sukcesów w pracy, a także satysfakcji z osiągnięć artystycznych zarówno własnych, jak i studentów. Wszystkim studentom życzę, aby zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności było źródłem nieustającej radości. W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego składam całej społeczności akademickiej życzenia sukcesów naukowych, artystycznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej.



powrót