List ministra kultury z okazji rozpoczęcia roku akademickiego

01-10-2016

Magnificencje Rektorzy,

Wysokie Senaty,

Szanowna Społeczności Akademicka

Uczelni Artystycznych

 

   z okazji inauguracji nowego roku akademickiego 2016/2017 proszę przyjąć serdeczne życzenia pomyślności w pracy artystycznej, dydaktycznej i naukowej.

Inauguracja roku to szczególna chwila, podkreślająca piękno wartości akademickich. Dzisiejsze święto świadczy o tym, że akademicka społeczność artystyczna jest silna, spójna, świadoma swojej odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Kultura jest jednym z podstawowych narzędzi kształtowania świadomości społecznej. Dlatego tak ważne są rozważania, jaką misję w dzisiejszym świecie pełni artysta, przed jakimi staje wyzwaniami, jakie wartości powinien przekazać współczesnemu odbiorcy sztuki.

Edmund i Juliusz de Goncourt zanotowali w „Dzienniku”: w malarstwie najbardziej wolni od naśladowców są na ogół malarze, którzy nauczyli się rzemiosła studiując starożytnych, w literaturze zaś pisarze – prawdziwie rewolucyjni, szukający nowych form – którzy przeszli przez grekę i łacinę. […] Ktoś, kto nie studiował literatury i języków klasycznych, nawet mając talent pozostanie autorem szablonowym. Dzisiaj, w świecie coraz to nowocześniejszych technologii, kiedy sztuka coraz częściej wkracza w różne obszary życia, słowa te są niezwykle istotne. Podnoszenie i doskonalenie jakości kształcenia powinno opierać się na umiejętności czerpania z uznanych wzorców czy też tradycji, co powinno iść w parze z nieustannym wzbogacaniem oferty edukacyjnej.

Drodzy Studenci, studia to jeden z najważniejszych etapów w rozwoju młodych artystów. Życzę Państwu wytrwałości i pasji w poszukiwaniu i doskonaleniu własnej drogi twórczej, a przede wszystkim tej nieszablonowości, o której pisali bracia Goncourt.

Dzisiejsza inauguracja otwiera nową kadencję władz akademickich na lata 2016-2020. Wszyscy wierzymy, że najbliższe lata będą dla szkolnictwa artystycznego pomyślne, pełne sukcesów, a także intensywnej pracy. Przed nami jest bowiem okres pracy nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Pragnę zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, aby w nowym prawodawstwie szkolnictwo artystyczne bez trudu mogło odnaleźć swoją specyfikę.

Z największym szacunkiem kieruję słowa uznania i podziękowania do wszystkich Pedagogów, którzy są współtwórcami rozpoznawalnej na całym świecie marki polskich uczelni artystycznych.

W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego składam całej społeczności akademickiej życzenia sukcesów naukowych, artystycznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

                                                                       Z wyrazami szacunku


Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński

Warszawa, dnia 1 października 2016 r.

 

List do pobraniapowrót