List ministra kultury z okazji rozpoczęcia roku akademickiego

02-10-2017

Magnificencje Rektorzy,

Wysokie Senaty,

Szanowna Społeczności Akademicka

Uczelni Artystycznych

 

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia sukcesów artystycznych, naukowych i osobistych na nowy rok akademicki 2017/2018.

Nauczycielom akademickim przekazuję wyrazy uznania za dbałość o wysoki poziom kształcenia studentów i całość dokonań dydaktyczno – artystycznych. Życzę Państwu samych sukcesów w tej niezwykle odpowiedzialnej pracy, a także satysfakcji z osiągnięć zarówno własnych, jak i studentów.

Wszystkim studentom życzę, aby dążenie do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności było źródłem radości oraz realizacji osobistych ambicji.

Szanowni Państwo, ostatni okres obfituje w wydarzenia istotne dla funkcjonowania i rozwoju polskiej kultury. Rozpoczęła się Ogólnopolska Konferencja Kultury, która ma posłużyć aktualnej i kompleksowej diagnozie życia kulturalnego Polski, zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i z punktu widzenia indywidualnego twórcy. Celem Konferencji jest także otwarciem perspektywy dla zmian legislacyjnych, obejmujących podstawową w tym obszarze Ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz powiązane akty prawne, takie jak ustawy o prawie autorskim, emeryturach, samorządzie czy organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie. We wrześniu odbyło się już 5 sympozjów branżowych poświęconych muzyce, kulturze ludowej, teatrowi, sztuce wizualnej i tańcowi. W listopadzie i grudniu odbędzie się 6 kolejnych sympozjów regionalnych w Białymstoku, Katowicach, Szczecinie, Bydgoszczy, Rzeszowie i Poznaniu. Na początku przyszłego roku planujemy ostatnie, dwunaste sympozjum w Warszawie podsumowujące całość.

Niezwykle wysoko cenię sobie głos przedstawicieli akademickiego środowiska artystycznego, dlatego też gorąco zachęcam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Konferencji Kultury.

Polskie szkolnictwo artystyczne wszystkich szczebli jest jednym, silnym organizmem. Zmiany, które zostały wprowadzone w szkołach I i II stopnia, są odpowiedzią na głos środowiska. Przygotowano je w poczuciu odpowiedzialności za wysoką jakość kształcenia.

Podstawowym elementem reformy ustroju szkolnictwa w Polsce w obszarze edukacji artystycznej jest wprowadzenie ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia z zachowaniem modelu sześcioletniego dla szkoły muzycznej II stopnia oraz wprowadzenie pięcioletniego liceum sztuk plastycznych. Obowiązujący od września system szkolny zapewnia pełną drożność pomiędzy szkolnictwem artystycznym i ogólnym oraz równoważność świadectw i dyplomów.

Ten rok akademicki będzie jednak przede wszystkim czasem wytężonej pracy legislacyjnej nad reformą szkolnictwa wyższego. Pragnę zadeklarować, że dołożę wszelkich starań, aby w nowym prawodawstwie szkolnictwo artystyczne bez trudu mogło odnaleźć swoją specyfikę, a także miało zapewnioną dobrą sytuację finansową.

W tym roku akademickim rozpoczynamy obchody wyjątkowego święta – stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Rząd polski uruchomił z tej okazji specjalny Program Wieloletni NIEPODLEGŁA. Mam nadzieję, że całe szkolnictwo artystyczne włączy się w obchody tego jedynego w swoim rodzaju wydarzenia.

W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego składam całej społeczności akademickiej życzenia sukcesów naukowych, artystycznych oraz wszelkiej pomyślności osobistej.


Z wyrazami szacunku


Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński

 

List Wicepremiera,  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego do społeczności szkół artystycznychpowrót