List premiera Glińskiego na rozpoczęcie nowego roku szkolnego

01-09-2017

fot. Danuta Matloch

 

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Nauczyciele, Rodzice i Pracownicy Szkół Artystycznych!


Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W kolejnych miesiącach uczniowie szkół artystycznych będą rozwijać swoje pasje i uzdolnienia, tak w toku codziennych zajęć, jak i w ramach występów, konkursów, plenerów i pokazów. O to, by każdy dzień nauki był zarówno krokiem do artystycznej doskonałości, jak i źródłem satysfakcji i spełnienia, zadbają znakomici pedagodzy. Całej społeczności szkolnictwa artystycznego – uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i dyrektorom szkół – serdecznie życzę, aby nadchodzący czas przysporzył Wam radości i zadowolenia z przyszłych sukcesów.

Wchodząca dzisiaj w życie reforma ustroju szkolnictwa w Polsce w obszarze edukacji artystycznej ma w założeniu stanowić odpowiedź na głos środowiska szkolnego i przyjąć wymiar adekwatny do rozwiązań wprowadzanych w szkolnictwie ogólnym. Jej podstawowym elementem jest odnowiony system typów szkół artystycznych, uwzględniający osiem lat edukacji w szkolnictwie stopnia podstawowego. Wprowadzenie ośmioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz zachowanie modelu sześcioletniego dla szkoły II stopnia stanowi realizację postulatów wszystkich stron społeczności edukacji muzycznej. Przekształcamy także model szkolnictwa plastycznego, ujednolicając go, a jednocześnie dostosowując do ogólnego systemu oświatowego – przy zachowaniu swoistości kształcenia i dbałości o należytą edukację młodych adeptów sztuk pięknych. Obowiązujący od dziś system szkolny zapewnia pełną drożność pomiędzy szkolnictwem artystycznym i ogólnym oraz równoważność świadectw i dyplomów. Przygotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – z udziałem dyrektorów i nauczycieli szkół – akty prawne w sprawie ramowych planów nauczania oraz podstaw programowych zawodów szkolnictwa artystycznego tworzą podbudowę prawną dla inicjowanych zmian.

Odpowiedzialne traktowanie misji opieki nad szkolnictwem artystycznym w Polsce wyraża się także poprzez stałą troskę o jak najlepsze przygotowanie pedagogów do wykonywania odpowiedzialnego zawodu. Z inicjatywy Ministerstwa, ale także w odpowiedzi na oczekiwania środowiskowe, opracowaliśmy nowe, szczegółowe kryteria kwalifikacyjne dla nauczycieli szkolnictwa artystycznego. Jestem przekonany, że wprowadzane zasady przełożą się na podniesienie kompetencji nauczycielskich, a tym samym na zadowolenie uczniów i ich rodziców. Ułatwią one także podejmowanie decyzji kadrowych dyrektorom szkół artystycznych, którzy otrzymają narzędzie precyzyjnie określające przygotowanie potencjalnych pracowników dydaktycznych.
Uczniom szkół artystycznych życzę, aby zdobywanie umiejętności było dla nich fascynującą przygodą, okazją do radości i realizacją życiowych planów. Rodzicom i pracownikom szkół składam życzenia codziennej satysfakcji z rosnących kompetencji przyszłych twórców polskiej kultury.

 

Z poważaniem
Piotr Glińskipowrót