List intencyjny o współpracy w zakresie rozwijania polskiej turystyki kulturowej

04-11-2009

Promowanie kultury polskiej oraz kreowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku Polski w świecie- to główne wątki listu intencyjnego, który 4 listopada 2009 roku podpisali Minister Kultury Bogdan Zdrojewski oraz Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz.

Współpraca, której ramy określił list intencyjny, obejmowała będzie w szczególności inicjatywy dotyczące rozwoju krajowej i zagranicznej turystyki kulturowej, uwzględniając wykorzystanie obiektów zabytkowych. Szczególny nacisk położono na sposoby wzmacniania konkurencyjności polskiej turystyki poprzez promowanie wydarzeń kulturalnych i zasobów dziedzictwa kulturowego oraz budowę i rozwój informacji turystycznej.powrót