List Ministra Bogdana Zdrojewskiego z okazji inauguracji roku akademickiego 2009-2010

01-10-2009

Magnificencjo Rektorze,
Wysoki Senacie,
Szanowna Społeczności Akademicka
Uczelni Artystycznych,

z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010 mam zaszczyt złożyć Państwu życzenia pomyślności w pracy artystycznej, pedagogicznej i naukowej.

Uroczystość inauguracji sprzyja refleksji nad rolą, jaką odgrywa szkolnictwo artystyczne w Polsce i przed jakimi staje wyzwaniami. Należy szczególnie podkreślić, że zachowanie systemu kształcenia mistrz – uczeń jest nadal najlepszą metodą kształcenia artystycznego. Szkolnictwo, które przeszło wielką metamorfozę, jest nowoczesne, stale skupia wybitnych artystów, ludzi zdolnych i kreatywnych, nieustannie wzbogaca swoją ofertę edukacyjną, dostosowując kształcenie zarówno do oczekiwań kształcących się, jak i potrzeb społeczno-gospodarczych kraju. To Wam, Szanowni Państwo, zawdzięczamy to, iż polskie uczelnie artystyczne są od dawna pożądanymi partnerami światowych centrów kulturotwórczych.

Zmiany zachodzące we współczesnym świecie stawiają twórców przed różnymi dylematami. Jak powinno wyglądać oblicze dzisiejszej kultury? Kim są jej odbiorcy, jakie są ich oczekiwania? Co wpływa na pozycję polskiej kultury w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te pytania poszukiwali przedstawiciele elit intelektualnych i artystycznych, którzy spotkali się na zorganizowanym kilka dni temu Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przywiązuje ogromną wagę zarówno do kształcenia kadr dla kultury, jak i edukacji artystycznej społeczeństwa. Krakowski Kongres Kultury wyraźnie zwrócił uwagę na istotną rolę, jaką w tym procesie odgrywa szkolnictwo artystyczne, w tym uczelnie wyższe.

Przed uczelniami artystycznymi stoi jeszcze jedno szczególnie doniosłe zadanie – najszerzej rozumiana edukacja społeczeństwa. Przyszłość kultury, jej rozwój są bowiem nierozerwalnie związane z sukcesem młodego pokolenia Polaków. Dlatego też mamy obowiązek wsłuchiwania się w potrzeby wszystkich uczestników kultury – zarówno twórców, jak i odbiorców.

Albert Einstein twierdził, że ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nie przestawajmy zatem pytać. Nie przestawajmy poszukiwać prawdy o świecie, gdyż tylko w ten sposób będziemy mogli zarówno wzbogacać naszą kulturę, jak i podjąć dialog z drugim człowiekiem.

W szczególny sposób pragnę zwrócić się do studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynają właśnie jeden z najważniejszych etapów swojego życia. Życzę, abyście mieli odwagę poszukiwać własnej drogi artystycznej, byli konsekwentni i odnieśli wiele sukcesów.

W dniu rozpoczęcia nowego roku akademickiego składam całej społeczności akademickiej życzenia osobistych sukcesów artystycznych oraz pomyślności w pracy na rzecz dalszego rozwoju Uczelni.powrót