List Ministra Zdrojewskiego z okazji inauguracji roku szkolnego.

31-08-2009

 

szkoły artystyczne tworzą podstawę polskiej kultury. To właśnie w nich odkrywane i szlifowane są uzdolnienia i talenty, to także tutaj kształcą się przyszli twórcy i aktywni odbiorcy sztuki. Nie wszystkim jednak dane będzie zostać wielkim artystą, ale umiejętności nabyte w trakcie edukacji artystycznej nigdy nie zostaną zmarnowane. Myślę tu przede wszystkim o kreatywności czyli patrzeniu na zjawiska z różnych perspektyw i znajdowaniu niekonwencjonalnych rozwiązań. Kreatywność, jeśli jest przenoszona na inne dziedziny życia, tworzy podstawę innowacyjności, a ta z kolei staje się motorem dynamicznego rozwoju społeczeństwa.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

miło mi rozpocząć z Wami kolejny rok szkolny. W każdym z nas budzą się nowe oczekiwania: dla uczniów klas maturalnych będzie to okres wzmożonego wysiłku i starań, aby jak najlepiej wypaść na egzaminie dyplomowym i maturze, dla uczniów klas pierwszych – to początek niezwykłej przygody ze sztuką. Albert Einstein powiedział, że najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. „Oczarowane”, osoby uzdolnione artystycznie, należą niewątpliwie do ludzi bardzo wrażliwych. Dlatego tak wielką rolę w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności odgrywają kompetentni i zaangażowani nauczyciele.

Drodzy Nauczyciele, Szanowni Państwo,

praca z utalentowaną młodzieżą jest ogromnym wyzwaniem. To w dużej mierze od Waszych starań zależy, czy młody człowiek twórczo wykorzysta czas spędzony w szkole. Wierzę, że osiągną Państwo ten cel, nie tylko z pasją przekazując innym swoją wiedzę, ale także stale podnosząc własne kwalifikacje zawodowe.

Nie da się również ukształtować pełnej osobowości artystycznej bez wsparcia najbliższych. Rodzice, towarzysząc swoim dzieciom, razem z nimi przeżywają sukcesy i niepowodzenia, zachęcają do systematycznej nauki, mobilizują do podejmowania nowych, ciekawszych wyzwań.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo,

chciałbym życzyć uczniom i nauczycielom owocnej współpracy, ciekawych inspiracji i twórczego niepokoju połączonego z wielką radością jaką daje uprawianie sztuki.

Nam wszystkim zaś życzę, aby spełniły się pokładane w naszej młodzieży nadzieje oraz byśmy mogli z końcem roku szkolnego, który właśnie się rozpoczyna, ocenić go jako wyjątkowo udany pod względem artystycznym, organizacyjnym
i edukacyjnym.

Bogdan Zdrojewski

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowegopowrót