Lista miast ubiegających się o tytuł ESK 2016- ogłoszona

13-10-2010

Podczas konferencji prasowej 13 października, która zakończyła pierwszy etap konkursu o tytuł „Europejskiej Stolicy Kultury 2016”, Manfred Gaulhofer, Przewodniczący Panelu Selekcyjnego, w towarzystwie Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego, ogłosił listę miast rekomendowanych do przejścia do drugiego etapu Konkursu.

europejska stolica kultury

Na liście znalazły się:

Tzw. „krótka lista” zostanie oficjalnie ogłoszona po przyjęciu przez Ministra Kultury sprawozdania Komisji Selekcyjnej (komisja ma 21 dni roboczych na jego złożenie).

Spośród znajdujących na liście miast, specjalnie powołana Komisja Selekcyjna, w skład której wchodzą eksperci mianowani przez instytucje europejskie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rekomenduje jedno miasto w II etapie konkursu ESK 2016.

europejska stolica kultury

Przeprowadzenie tzw. „selekcji końcowej” (II etapu) planowane jest na czerwiec – lipiec 2011 roku. Po jej zakończeniu, na podstawie sprawozdania Komisji Selekcyjnej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nominuje jedno miasto do tytułu „Europejskiej Stolicy Kultury 2016” i notyfikuje swą decyzję instytucjom europejskim. Ostateczną decyzję Rady Unii Europejskiej w sprawie wyboru Europejskiej Stolicy Kultury 2016 poznamy w II kwartale 2012 roku.powrót