Listy Jana Pawła II przekazane Archiwum Akt Nowych

25-04-2012

10 listów Jana Pawła II do przewodniczącego Rady Państwa PRL prof. Henryka Jabłońskiego znalazło się w zbiorze korespondencji  przekazanym do zbiorów Archiwum Akt Nowych. Dokumenty na zasadzie darowizny przekazał syn adresata listów, Krzysztof Jabłoński.

Oryginalna korespondencja pochodzi z lat 1978-85. Została sporządzona w języku polskim, włoskim oraz łacińskim. Listy dotyczącą m.in. rozpoczęcia pontyfikatu przez Jana Pawła II, przygotowania do pierwszej wizyty papieskiej w Polsce w 1979 r., drugiej w 1983 r. oraz oceny reperkusji stanu wojennego.

Listy Jana Pawła II z lat 1978-85 przekazane Archiwum Akt Nowych  PAP/Rafał Guz
Listy Jana Pawła II z lat 1978-85 przekazane Archiwum Akt Nowych Foto:PAP/Rafał Guz

Krzysztof Jabłoński przekazał też listy: Jana Pawła I, prezydenta Włoch Sandro Pertiniego i sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej Agostino Casaroliego.

"To bardzo ważny moment - pozyskujemy bardzo istotne dokumenty, dzięki dobrowolnemu darowi polskiego obywatela" – powiedziała Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska. Zwróciła uwagę, że w ostatnich latach kilka bardzo cennych prywatnych zespołów akt trafiło - jako darowizna - do archiwów za granicą. „Tym bardziej godny podkreślenia jest fakt, że pan Jabłoński dokumenty, które znalazł w prywatnym archiwum swojego ojca, zdecydował się przekazać do najwłaściwszego miejsca jakim jest Archiwum Akt Nowych - jedyna jednostka administracyjna w Polsce, która odpowiada za dokumentowanie polskiej historii XX i XXI wieku".

Listy Jana Pawła II przekazane Archiwum Akt Nowych
Na zdjęciu: Podsekretarz Stanu MKiDN Małgorzata Omilanowska, darczyńca - syn Przewodniczącego Rady Państwa PRL prof. Henryka Jabłońskiego - Krzysztof Jabłoński, dyrektor Archiwów Państwowych prof. Wiesław Stępniak oraz dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak podczas przekazania do Narodowego Zasobu Archiwalnego nieznanych listów Jana Pawła II.

W jednym z listów z 1983 roku - przed drugą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski, papież dziękuje Henrykowi Jabłońskiemu za zaproszenie do kraju. Pisze, że odwiedziny papieża w Polsce są z pewnością "wydarzeniem bezprecedensowym, nie tylko w tym stuleciu, ale w całym tysiącleciu". Dalej papież apeluje, solidaryzując się z Konferencją Episkopatu Polski, o uwolnienie wszystkich zatrzymanych na mocy dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego.

"Z tych listów przebija się walka o godność człowieka i świadomość miejsca Polski w rodzinie narodów. To, w nauczaniu Jana Pawła II, było sprawą wiodącą" - mówił dyrektor Archiwum Akt Nowych Tadeusz Krawczak.

Archiwum Akt Nowych centralne archiwum Państwa Polskiego odpowiada za gromadzenie materiałów archiwalnych centralnych urzędów państwowych. Zabezpiecza również dokumentację organizacji społecznych oraz osób prywatnych, które odegrały istotną rolę w historii Polski.powrót