Lwowski kościół Jezuitów z odrestaurowanymi freskami Franciszka Ecksteina

13-12-2017

fot. P. Bolinski

fot. D. Janiszewska-Jakubiak

fot. D. Janiszewska-Jakubiak

 

W kościele Jezuitów (obecnie greckokatolickiej Cerkwi Garnizonowej) pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie zakończył się konserwacja iluzjonistycznych malowideł na sklepieniu prezbiterium. Ich autorem jest Franciszek Eckstein, osiemnastowieczny freskant z Moraw. Prace konserwatorskie wykonał polsko-ukraiński zespół pod kierunkiem doktora Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Udało się odrestaurować ponad 360m2 fresków

Prace konserwatorskie w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła we Lwowie przeprowadzane były w latach 2015-2017. Wykonał je polsko-ukraiński zespół pod kierunkiem doktora Pawła Bolińskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Realizacja projektu była możliwa dzięki środkom finansowym z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” (w kwocie 0,7 mln PLN, beneficjent Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kon-Federacja), Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz greckokatolickiej Cerkwi Garnizonowej. W ramach projektu udało się uratować ponad 360 m2 mocno zasolonych i przemalowanych fresków, by w konsekwencji przywrócić im pierwotny charakter barokowej polichromii. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja procesu rewaloryzacji malowideł zachowanych na sklepieniu nawy głównej lwowskiej świątyni.

Uroczysta prezentacja barokowej polichromii

15 grudnia 2017 r. w Cerkwi Garnizonowej (dawnym kościele Jezuitów) zaplanowana jest prezentacja polichromii. Wezmą w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, władz Lwowa, Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej.powrót