Małgorzata Omilanowska podsekretarzem stanu w MKiDN

20-01-2012

12. stycznia br. premier Donald Tusk powołał prof. Małgorzatę Omilanowską na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akt powołania wręczył szef resortu Bogdan Zdrojewski.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył prof. Małgorzacie Omilanowskiej akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w MKiDN.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył prof. Małgorzacie Omilanowskiej akt powołania na stanowisko podsekretarza stanu w MKiDN. Fot.: Danuta Matloch

Dr hab. Małgorzata Omilanowska jest historykiem sztuki. Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, teorii sztuki i opieki nad zabytkami.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Warszawskim w 1995 roku, a habilitowała w Instytucie Sztuki PAN w 2005 roku. Odbyła też studia podyplomowe w zakresie finansów i podatków w SGH w Warszawie (dyplom 2003).

Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy oraz Wissenschaftskolleg zu Berlin. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach naukowych, współpracując m.in. z Instytutem Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.

Od 1985 roku - pracownik w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, w latach 1999-2007 wicedyrektor, a ostatnio - redaktor naczelna Słownika Architektów Polskich. Jednocześnie od 2006 roku - profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, a od września 2008-dyrektor Instytutu.
Członek wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji, m.in. Instytutu Herdera w Marburgu i Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze. Prezes Patria Polonorum, członek Council of Europa Nostra, Stowarzyszenia Historyków Sztuki i członek Polskiego Komitetu ICOMOS.

Małgorzata Omilanowska jest autorką książek naukowych: „Most i wiadukt im ks. Józefa Poniatowskiego", „Stefan Szyller (1857-1933). Warszawski architekt doby historyzmu", „Atlas zabytków architektury w Polsce" (współautorstwo), „Świątynie handlu. Warszawska architektura komercyjna doby wielkomiejskiej", „Nadbałtyckie Zakopane. Połąga w czasach Tyszkiewiczów". Zajmowała się także popularyzacją wiedzy o historii sztuki i zabytkach wydając m.in. książki: „Zagadki z historii sztuki", „Polska. Pałace i dwory", „Polska. Świątynie, klasztory i domy modlitw".

Podsekretarz stanu prof. Małgorzata Omilanowska nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez Departament Dziedzictwa Kulturowego i Departament Narodowych Instytucji Kultury.powrót