Matura z matematyki w liceach plastycznych w roku szkolnym 2011-2012?

22-04-2009

Mając na względzie dobro uczniów kształcących się w liceach plastycznych, którzy jako jedyni mogli dowiedzieć się o obowiązkowej maturze z matematyki dopiero w II klasie, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął działania w celu zmiany zapisów prawnych, tak by młodzież ta zdawała obowiązkową maturę z matematyki nie w przyszłym roku szkolnym, ale dopiero za dwa lata.

Trudno jednak w tej chwili przewidzieć, jak do tej propozycji ustosunkuje się MEN oraz Rządowe Centrum Legislacji.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie spóźnił się z wydaniem rozporządzenia  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Ze względu na zapis ustawy o systemie oświaty, tę samą materię regulują rozporządzenia MEN i MKiDN. Oznacza to, że MKiDN nie może wydać swojego rozporządzenia przed MEN, ponieważ system egzaminów zewnętrznych ( dotyczy matur) należy wyłącznie do kompetencji MEN. W praktyce opóźniło to wydanie rozporządzenia MKIDN o rok w stosunku do analogicznego rozporządzenia MEN. Nie stanowi to jednak naruszenia prawa.

Na zakończenie warto wspomnieć, że dyrektorzy liceów plastycznych podjęli już w roku szkolnym 2008/2009 stosowne działania, by zapewnić należyte przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki.

                                                                       Iwona Radziszewska


powrót