Mechanizm gwarancyjny w programie Kreatywna Europa – warsztat

12-09-2012

W dniu 11 września w siedzibie MKiDN odbył się współorganizowany ze Związkiem Banków Polskich warsztat na temat mechanizmu gwarancyjnego dla małych i średnich przedsiębiorstw sektorów kultury i kreatywnych. Mechanizm ten projektowany jest jako część przyszłego programu Kreatywna Europa (na lata 2014-20).

Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu Monika Smoleń.  Zaproszeni paneliści zaprezentowali, odpowiednio:

- Radosław Drabik, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty - case study – funkcjonowanie, dorobek i plany Stowarzyszenia,

- Thierry Baujard, peacefulfish - doświadczenia z wdrażania pilotażowego mechanizmu wsparcia pn. Media Production Guarantee Fund,

- Bronagh Walton, Komisja Europejska – oczekiwania Komisji wobec mechanizmu gwarancyjnego jako części programu Kreatywna Europa,

- Tomasz Kozłowski, Europejski Fundusz Inwestycyjny – szczegółowe rozwiązania proponowane w ramach mechanizmu gwarancyjnego.

Spotkaniu towarzyszyła żywa dyskusja z udziałem uczestników: przedstawicieli administracji rządowej, Związku banków Polskich, banków i instytucji poręczeniowych, izb handlowych sektora kultury i kreatywnego, punktu kontaktowego ds. programu Kultura i Mediadesku. Szczególną uwagę przykuły założenia projektowanego mechanizmu gwarancyjnego Kreatywnej Europy w kontekście specyfiki polskiego rynku.powrót

Warto przeczytać