Medale „Gloria Artis” dla zasłużonych bibliofilów

22-02-2017

Na zdjęciu: przemawia Wiceminister Wanda Zwinogrodzkafot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzka wręcza Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artisfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzka wręcza Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artisfot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wiceminister Wanda Zwinogrodzka wręcza Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artisfot. Danuta Matloch

 

Czołowy kolekcjoner, znawca i popularyzator współczesnego ekslibrisu artystycznego w Polsce Mieczysław Bieleń oraz dyrektor Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie Edward Towpik otrzymali 23 lutego br. z rąk wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wandy Zwinogrodzkiej brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Mieczysław Edward Bieleń jest księgarzem i bibliotekarzem. Od 1958 r. zajmuje się działalnością bibliofilsko-kolekcjonerską w zakresie ekslibrisu artystycznego. Jego działalność na tym polu trwa od ponad 50 lat. Wyrazem uznania dla jego wiedzy i doświadczenia jest udział w jury wiodących imprez ekslibrisowych, w tym Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, uznawanego za wydarzenie najwyższej rangi artystycznej w tej dziedzinie na świecie. Propaguje ekslibris artystyczny wysokiej próby, przeciwstawiając się „produkcji" masowej i tandetnej.

Bieleń organizuje wystawy i zasila je eksponatami z własnej, bogatej kolekcji. Jest autentycznym społecznikiem, działa na rzecz utrzymania wysokiej rangi artystycznej szlachetnego znaku książkowego. Wyrazem najwyższego uznania środowisk bibliofilskich było przyznanie mu Honorowego Członkostwa Towarzystwa Bibliofilów Polskich, Honorowego Członkostwa Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki, a także Buławy Hetmana Polskich Kolekcjonerów Ekslibrisu.

Został laureatem takich wyróżnień jak: Złoty Krzyż Zasługi (2012), Brązowy Krzyż Zasługi (1971), Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2011), „Złota Odznaka Honorowa" Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (2008), Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury (1974), Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Turystyki, Odznaka „Za wzorową pracę w służbie zdrowia" (1970), „Srebrna Odznaka Związkowa" Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia (1972).

Edward Towpik jest dyrektorem Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prezesem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Zainicjował w 2005 r. powstanie Forum Bibliofilów Polskich — nieformalnego porozumienia wszystkich polskich towarzystw bibliofilskich. Kierował pracami Forum do 2010 r.; następnie przekształcił je w Porozumienie Prezesów. Zainicjował i zorganizował dwa Ogólnopolskie Konwenty Bibliofilskie — w 2013 i 2015 r, towarzyszące Międzynarodowemu Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku.

Towpik jest redaktorem naczelnym (od 1995 r.) dwumiesięcznika naukowego „Nowotwory Journal of Oncology , wprowadził tam stały dział prac z zakresu historii medycyny i kultury. Jest współredaktorem „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego" (zał. w 1834 r.) — rocznika poświęconego dziejom medycyny warszawskiej i polskiej, redaktorem i wydawcą pamiętników lekarskich, m.in. Leona Manteuffla: „Historia jednej przyjaźni", Zofii Gerlach: „Odkopać źródło" i „Krajobrazy czasu dokonanego", Tadeusza Koszarowskiego: „Dać świadectwo prawdzie" i „Urywki wspomnień” oraz Witolda Rudowskiego „Spowiedź chirurga. Varia litteraria”.powrót