Memorandum pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty podpisane

20-06-2018

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

fot. MKiDN

 

Muzeum Dom Rodziny Pileckich współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie ściśle współpracować z trzema szkołami w Ostrowi Mazowieckiej: Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika, Zespołem Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Zespołem Szkół nr 2. Memorandum pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty - podpisane 18 czerwca br. - zakłada m. in. gromadzenie relacji rodzinnych i fotografii dokumentujących ważne wydarzenia z historii Ostrowi Mazowieckiej, organizację lekcji muzealnych czy spotkań z mieszkańcami miasta.

Memorandum pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty podpisali: Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków prof. Magdalena Gawin, Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska, Starosta Ostrowski Zbigniew Kamiński, Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer, Dyrektor Muzeum – Dom Rodziny Pileckich Dorota Socik, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Waldemar Bartosik, Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego Grzegorz Jasionowski i przedstawiciel Zespołu Szkół nr 2.

Powyższe instytucje zobowiązały się do współpracy z powstającym Muzeum Rodziny Pileckich w działaniach podejmowanych przez muzeum, jak też inicjowaniu wspólnych różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych i kulturalnych. Chodzi m.in. o gromadzenie relacji rodzinnych, fotografii czy przedmiotów dokumentujących życie codzienne mieszkańców Ostrowi Mazowieckiej, a także ważne wydarzenia historyczne tego miasta. Współpraca ma także dotyczyć przygotowania specjalnego oznakowania ważnych miejsc i budynków znajdujących się na mapie Ostrowi Mazowieckiej. Uczniowie będą uczestniczyć w spotkaniach ze starszymi mieszkańcami miasta i lekcjach muzealnych opowiadających o historii XX wieku. Memorandum zakłada także współorganizację dorocznego Dnia Rotmistrza oraz zaangażowanie Muzeum Dom Rodziny Pileckich w ważne wydarzenia historyczno-społeczne organizowane przez szkoły.powrót