Międzynarodowa dyskusja o wystawie stałej w byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze

19-10-2017

 

 

Z udziałem wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosława Sellina, historyków i badaczy oraz przedstawicieli państw wchodzących w skład Międzynarodowego Komitetu Sterującego do spraw utworzenia nowego Muzeum–Miejsca Pamięci na terenie b. niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze odbyła się 17 października br. debata dotycząca przyszłej wystawy stałej poświęconej dziejom byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Projekt utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady jest przedmiotem prac Międzynarodowego Komitetu Sterującego pod przewodnictwem Sekretarza Stanu MKiDN Jarosława Sellina. W trakcie obrad zapewnił on, że: „Państwo polskie z dużym pietyzmem podchodzi do upamiętnień najbardziej tragicznych w historii ludzkości miejsc, które niemiecki hitlerowski terror ulokował niestety na ziemiach polskich”.

Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz podkreślił: „Udało nam się stworzyć bardzo kompetentne forum dyskusyjne. Swoich ekspertów delegowały kraje wchodzące w skład – obok Polski - Komitetu Sterującego – Holandia, Izrael i Słowacja. Referenci zajmują się naukowo problematyką ‘Aktion Reinhardt’, funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze czy upamiętniania miejsc zbrodni nazistowskich”.

Scenariusz ekspozycji, przygotowany przez zespół pracowników Państwowego Muzeum na Majdanku, został pozytywnie oceniony przez uczestników spotkania. Główne założenia wystawy przedstawił Tomasz Kranz, zaś swoimi uwagami dotyczącymi scenariusza przyszłej ekspozycji podzielili się jego recenzenci – Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny) i Stephan Lehnstaedt (Touro College Berlin). Wiele miejsca przeznaczono na dyskusję nad kształtem przyszłej ekspozycji, którą poprowadził Krzysztof Banach (PMM). Biorący w niej udział eksperci docenili rzetelną pracę autorów scenariusza wystawy i wyrazili się o nim bardzo pozytywnie.

Istotnym elementem spotkania były wystąpienia poświęcone dziejom byłego obozu, a także badaniom prowadzonym na jego terenie. W sesji moderowanej przez Raphaela Utza (Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie) głos zabrali: Dariusz Libionka (PMM), Annika Wienert (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), Wojciech Mazurek (archeolog) i Piotr Demczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).powrót