Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”

19-04-2018

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”

 

6 maja 2018 r. w Warszawie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja “The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction” organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa przy współpracy z Centrum Światowego Dziedzictwa.

Celem tego międzynarodowego spotkania jest podsumowanie dotychczasowych dyskusji oraz wypracowanie uniwersalnych wytycznych do postępowania z miejscami światowego dziedzictwa, które uległy zniszczeniom w wyniku konfliktów zbrojnych czy katastrof. Tematyka konferencji obejmować będzie problemy występujące w przeszłości oraz współcześnie we wszystkich regionach świata, które związane są z odbudową oraz z wyzwaniami wynikającymi z powrotu do normalnego życia społeczności i funkcjonowania miejsc światowego dziedzictwa.

Miejscem konferencji jest Warszawa, która doświadczyła tragedii celowego zniszczenia podczas II wojny światowej. Wyzwaniem był powrót do normalnego funkcjonowania. Historyczne centrum Warszawy wpisane w 1980 r. na Listę światowego dziedzictwa UNESCO stanowiło jednocześnie precedens. Wyjątkowa wartość tego dobra została dostrzeżona m. in. w kompleksowej odbudowie zniszczonego w warstwie materialnej miasta, u którego podstaw rekonstrukcji legła siła ducha i determinacja narodu.

Uczestnicy konferencji wysłuchają ponad dwudziestu referatów ze strony przedstawicieli wszystkich regionów UNESCO, m. in. z Syrii, Bahrajnu, Iraku, Afganistanu, Mali, Haiti, Japonii, Indii, Włoch, Bośnia i Hercegowiny, Chorwacji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także Barbadosu, Ukrainy, Ekwadoru, Nepalu czy Estonii.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, przy współpracy z: Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskim Komitetem ds. UNESCO, Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS, Zamkiem Królewskim w Warszawie, Łazienkami Królewskimi, Muzeum, Powstania Warszawskiego, Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Więcej informacji na temat planowanej konferencji TUTAJpowrót