Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej. Edycja 5

24-03-2009

Międzynarodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej CSW pozostaje niezmiennie wypadkową przebiegających w CSW procesów obserwacji, dokumentacji, analiz i omówień - i wreszcie - regularnych prezentacji sztuki najnowszej.

W ciągu 20-letniej, systematycznej działalności Centrum starało się zachować konsekwencję postępowania zorientowanego na uchwycenie istotnych cech procesu przemian sztuki współczesnej.
Niezmiennie ważne pozostaje odniesienie do źródeł inspiracji polskiej sztuki współczesnej lokalizowanych na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, które były zdeterminowane doświadczeniami konstruktywizmu i konceptualizmu. Na tle zasobów większości galerii krajowych zbiory CSW wyróżnia kolekcja dzieł wybitnych twórców sztuki światowej ostatniego półwiecza, które tworzą interesujący punkt odniesienia dla twórców sztuki polskiej.

W ramach 5. Edycji Międzynarodowej Kolekcji Sztuki CSW zostaną pokazane prace ponad 110 artystów (w tym 30 zagranicznych), posługujących się wszechstronnymi środkami wypowiedzi (malarstwo, rzeźba, fotografia, rysunek, instalacja, wideo, zapisy akcji artystycznych i projektów publicznych).
Zapoczątkowaną w latach 60. listę kolejnych generacji twórców sztuki polskiej będą zamykały manifestacje artystów pokolenia debiutującego już w 21. wieku.

Wystawa została dofinansowana w ramach programu Znaki Czasu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partner: OBOPpowrót