Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

19-10-2012

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Lublin 6 - 11.XI.2012

IDEA FESTIWALU

16. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca w Lublinie powracają do korzeni, pytając o dzisiejsze znaczenie słowa SPOTKANIE – od początku obecnego w nazwie festiwalu.

SPOTKANIE artystów tańca – to nie tylko „porozumienie osobowości”, wzajemna nauka i inspiracja, wspólna praca na rzecz nowej jakości artystycznej. Spotkanie może być pełną uznania dla mistrza kontynuacją jego drogi, jak i jej zakwestionowaniem. Twórczym dialogiem albo zażartym sporem. Chęcią nawiązania porozumienia, albo nieodpartą potrzebą zaznaczenia własnej odrębności. Jednak za każdym razem jest to intensywny proces, prowadzący do oryginalnych i interesujących rozwiązań artystycznych. Zarówno w dialogu, jak i w sporze, spotkanie twórców zmierza do osobnej wizji sztuki, we własny, niepowtarzalny sposób odnoszącej się do oczekiwań odbiorców, do zastanej estetyki i systemu wartości.

strona festiwalupowrót