Międzynarodowe warsztaty NET-HERITAGE

24-02-2011

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bierze udział w projekcie NET-HERITAGE - „Europejska sieć dotycząca programu badań w dziedzinie ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego”. Jest to projekt typu ERA NET, realizowanym w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

MKiDN koordynuje jeden z sześciu pakietów zadań projektu NET-HERITAGE. Na podstawie informacji uzyskanych od partnerów projektu: 15 ministerstw i rządowych agencji z 14 krajów członkowskich eksperci z Muzeum Narodowego w Krakowie (podwykonawcy działań merytorycznych w projekcie) opracowali „Raport o możliwościach edukacji podyplomowej w dziedzinie konserwacji-restauracji i nauki wspierającej konserwację w Europie”.

W ramach realizacji zadania MKiDN powołało Panel Ekspertów, w skład którego weszli przedstawiciele świata nauki, uczelni kształcących konserwatorów, muzeów i przedsiębiorstw związanych z ochroną dziedzictwa. Wynikiem ich prac jest raport „Priorytety badawcze wspierające ochronę materialnego dziedzictwa kulturowego, wyłonione przez projekt NET-HERITAGE oraz uznane za kluczowe dla Polski przez Krajowy Panel Ekspertów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego” (zamieszczony na stronie internetowej MKiDN).

W warsztatach pt. „Edukacja w dziedzinie badań nad dziedzictwem w zmieniającym się świecie” w dniu 6 kwietnia br. w Warszawie (w Centrum Nauki Kopernik), realizowanych przez MKiDN i MNK w ramach projektu NET-HERITAGE, planowany jest udział około 150 osób z Polski i z zagranicy. Wykładowcami będą wybitni specjaliści w dziedzinie badań nad dziedzictwem kulturowym w Wielkiej Brytanii.powrót