Minister Bogdan Zdrojewski laureatem nagrody im. Ireny Sendlerowej

23-10-2013

Za „wybitne przywództwo przy budowie Muzeum Historii Żydów Polskich” Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz zostali uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej.  Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 23 października br. w siedzibie MHŻP.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej. fot.: Danuta MatlochMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej. fot.: Danuta Matloch

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej. fot.: Danuta MatlochMinister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz - Waltz uhonorowani Nagrodą im. Ireny Sendlerowej. fot.: Danuta Matloch

„Muzeum to najważniejsza ambasada dwóch narodów - polskiego i żydowskiego. Ambasada, która ma także jeszcze jeden ważny cel - edukacyjny. Powinna także być uniwersytetem empatii, wrażliwości, tolerancji, otwartości, historii. Powinna być źródłem wiedzy, która buduje naszą siłę"- powiedział, odbierając statuetkę, minister Zdrojewski. 

Nagroda im. Ireny Sendlerowej jest przyznawana od 2008 roku przez Fundację Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej w celu uczczenia pamięci zmarłej Ireny Sendlerowej, “Sprawiedliwej wśród Narodów Świata”, która uratowała setki dzieci żydowskich z warszawskiego getta podczas II wojny światowej. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie Polakom, którzy wnieśli wybitny wkład w ochronę dziedzictwa żydowskiego oraz we wspieranie odnowy kultury żydowskiej w Polsce.

Tegoroczni laureaci - minister kultury Bogdan Zdrojewski oraz prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz - zostali wyróżnieni za „ich wybitne przywództwo w unikalnym partnerstwie publiczno - prywatnym, które zaowocowało powstaniem Muzeum Historii Żydów Polskich”.

W poprzednich latach laureatami Nagrody im. Ireny Sendlerowej byli: Janusz Makuch-  dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, dr Jan Jagielski - kierownik Działu Dokumentacji Zabytków Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Aleksander Kwaśniewski- prezydent RP, prof. dr Maria Janion z Instytutu Literackiego Polskiej Akademii Nauk, dr Jolanta Ambrosewicz - Jacobs z Uniwersytet Jagiellońskiego oraz Magdalena Grodzka - Gużkowska - "Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”, działaczka podziemia.   powrót