Minister Bogdan Zdrojewski na Litwie

29-11-2013

Specjalny koncert I, Culture Orchestra z okazji 3. Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie oraz zapoznanie się z pracami konserwatorskimi przeprowadzonymi w pałacu w Zatroczu. To główne punkty programu wizyty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na Litwie, która miała miejsce 28. listopada br.

fot.: Wojtek Radwański / Instytut Adama Mickiewicza
fot.: Wojtek Radwański / Instytut Adama Mickiewicza

Występ I, CULTURE Orchestra w Litewskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu był ważnym wydarzeniem kulturalnym, towarzyszącym trzeciemu Szczytowi Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Jest ono wpisane w oficjalny kalendarz Prezydencji Litwy w UE.

Dyrygentem koncertu został Łukasz Borowicz - dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, a jako solista wystąpi Johannes Moser -  wiolonczelista niemiecko-kanadyjskiego pochodzenia. W programie znalazły się : Poemat symfoniczny Miške (W lesie) Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, Koncert na wiolonczelę i orkiestrę Witolda Lutosławskiego oraz Koncert na orkiestrę Béli Bartóka.

I, CULTURE Orchestra została powołana w 2011 r. przez Instytut Adama Mickiewicza, jako jeden z filarów programu kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE. Działania Orkiestry stanowią impuls dla pozytywnych zmian w rozwoju kulturalnym i społecznym, stwarzając młodym muzykom z krajów Partnerstwa Wschodniego okazję do spotkania, wzajemnego poznania i zrozumienia kultur. Tegoroczna trasa koncertowa objęła Gdańsk, Reykjavik, Kopenhagę, Goteborg, Tallinn i Kijów.

Minister Bogdan Zdrojewski odwiedził założenie pałacowo - parkowe w Zatroczu - ważny obiekt wspólnego dziedzictwa kulturowego Litwy i Polski. Wybudowany przez Józefa Tyszkiewicza w latach 1896-1901 neoklasycystyczny pałac został zaprojektowany przez Józefa Hussa. Dwukondygnacyjna budowla jest otoczona rozległym parkiem. Obiekt był dewastowany w okresie radzieckim oraz w pierwszych latach niepodległości Litwy, prace porządkujące rozpoczęto w 1995 r. Uczestniczyli w nich także polscy specjaliści.

Uroczyste otwarcie odrestaurowanej części wnętrz pałacowych odbyło się w październiku 2008 r.

Z funduszy Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania konserwatorsko-restauratorskie i rekonstrukcyjne w pałacu w Zatroczu od 2009 r. przekazano ponad 450 tys. zł. Ponadto Muzeum Pałac w Wilanowie koordynuje prace związane z wyposażeniem pałacowych wnętrz. W 2012 r. na ten cel resort przeznaczył 232 tys. zł., w roku 2013 dotacja została zwiększona o 297 tys. zł. (w latach 2014 - 2017 r. przyznanych zostanie 620 tys. zł. )

 

 

 

 

 

 

 powrót