Minister Bogdan Zdrojewski poprowadził lekcję w Łazienkach Królewskich

08-11-2012

Nowoczesny patriotyzm był tematem muzealnej lekcji, którą Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski poprowadził 8. listopada br. w Pałacu Na Wyspie w warszawskich Łazienkach Królewskich.  Była ona jedną z 800 tego typu zajęć, odbywających się w rezydencjach królewskich w ramach akcji „Darmowy listopad”.

Fot. Danuta Matloch Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch Fot. Danuta Matloch

Fot. Danuta Matloch Fot. Danuta Matloch

Słuchaczami lekcji prowadzonej przez szefa resortu kultury byli warszawscy gimnazjaliści. Mówiąc o patriotyzmie minister Bogdan Zdrojewski podkreślał, że jest on  obecny w każdej dziedzinie życia. W kulturze ma wymiar dwojaki. Z jednej strony pozostaje troską o dziedzictwo kulturowe. Temu służy rozwijanie i tworzenie nowoczesnych muzeów, ochrona i udostępnianie zasobów bibliotek i archiwów za pomocą nowoczesnych technologii, ochrona zabytków oraz dbałość o polskie dziedzictwo poza granicami kraju.

Nowoczesna postać patriotyzmu to również uwzględnianie warunków teraźniejszości. Tu kluczowe znaczenie odgrywa edukacja kulturalna skierowana do każdego, niezależnie od wieku i kompetencji, a także edukacja młodych artystów. To dosłownie budowanie fundamentów rozwoju sztuki, czyli infrastruktury kultury przy użyciu potencjału środków europejskich oraz eksperckich instytucji działających na rzecz rozwoju kultury. Istotną rolę pełni także umiejętnie prowadzona na całym świecie dyplomacja kulturalna.

Nowoczesnym patriotyzmem w aspekcie kulturalnym są więc działania mające na celu zwiększanie poziomu kapitału społecznego wspólnoty, która na początku XXI w. ma możliwość twórczego i nieskrępowanego rozwoju.

 „Darmowy listopad” to organizowana w tym roku po raz pierwszy akcja, której pomysłodawcą jest MKiDN . Przez cały miesiąc bez opłat można zwiedzać 4 rezydencje  królewskie: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie,  Muzeum Pałac w Wilanowie oraz Zamek Królewski na Wawelu.

Jak wyjaśniał minister Bogdan Zdrojewski, listopad jest dobrym miesiącem na przeprowadzenie tego typu przedsięwzięć.  "1 listopada jest dniem refleksji.  Dotyczy to także instytucji kultury, pochylamy się wówczas nad naszą historią, nad przeszłością. To także miesiąc związany z narodowym świętem 11 listopada, a edukacja kulturalna powinna wiązać się z naszą historią".

Informacje o zajęciach edukacyjnych oraz godzinach otwarcia znajdują się  na stronach poszczególnych placówek: www.zamek-krolewski.pl, www.lazienki-krolewskie.pl,  www.wilanow-palac.art.pl, www.wawel.krakow.plpowrót