Minister Bogdan Zdrojewski powołał członków Komisji Stypendialnej

12-11-2012

W poniedziałek, 12 listopada 2012 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. W  spotkaniu uczestniczył Minister Bogdan Zdrojewski, który wręczył powołania członkom Komisji, omówił istotę programów stypendialnych, a przede wszystkim wskazał znaczenie decyzji eksperckich w procesie wyboru najlepszych projektów stypendialnych.

Inauguracyjne posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Inauguracyjne posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury. fot. Danuta Matloch

Komisję tworzą 33 osoby, wyłonione spośród kandydatów zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych przez związki twórcze, organizacje pozarządowe oraz instytucje kultury. Ideą przewodnią dla wyboru składu Komisji jest szeroko rozumiana reprezentatywność jej członków, z uwzględnieniem ich głównej specjalizacji profesjonalnej i twórczej, lub obszaru zainteresowań badawczych.

Głównym zadaniem Komisji jest ocena merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów, a następnie wskazanie (w postaci rekomendacji dla Ministra KiDN) najlepszych projektów w danym naborze. 

Komisja działa na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 listopada (poz. 57). Zgodę na udział w pracach ósmej kadencji Komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów twórczych i stypendiów na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury wyrazili:

Marcin Berdyszak, Jan Bernad, Wojciech Borkowski, Krzysztof Candrowicz, Paweł Gancarczyk; Piotr Górajec, Joanna Grotkowska, Małgorzata Grzegorzewska, Dariusz Jakubowski, Adam Kamiński, Hanna Karpińska, Mariusz Knorowski, Grzegorz Kondrasiuk, Beata Kosińska – Krippner, Rafał Koziński, Jakub Lewicki, Joanna Łapińska, Waldemar Majcher, Jadwiga Majewska, Anna Michalak, Mikołaj Mikołajczyk, Alicja Mironiuk-Nikolska, Anna Nasiłowska, Joanna Orlik, Ewa Partyga, Janusz Prusinowski, Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Jolanta Rycerska, Andrzej Rusin, Jakub Sito, Milada Ślizińska, Ewa Wycichowska, Marek Zaleski.

Podczas pierwszego posiedzenia członkowie Komisji wybrali spośród swojego grona Przewodniczącego Komisji i Zastępcę Przewodniczącego Komisji, którymi zostali: prof.  Jakub Lewicki oraz prof.  Małgorzata Grzegorzewska.

W obecnej formule, otwartej również na dojrzałych twórców, stypendia obowiązują od 1997 r. i stanowią formę bezpośredniego mecenatu państwa na rzecz sztuki i kultury. Przez odbiorców są postrzegane, jako istotny i prestiżowy instrument umożliwiający im rozwój zawodowy i twórczy.

W ciągu minionej dekady kolejni Ministrowie KiDN przyznali łącznie ponad 1500 stypendiów, których jednostkowa kwota na przestrzeni lat systematycznie wzrastała (od kwoty 1300 zł. miesięcznie w 2002 r. do kwoty 3000 zł. miesięcznie od 2012 r. W bieżącym roku, dzięki stypendiom Ministra KiDN realizowanych jest 160 indywidualnych projektów twórczych i artystycznych.

Więcej informacji o stypendiachpowrót