Minister Bogdan Zdrojewski rozmawiał z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych

05-11-2012

Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury, proces powoływania bibliotek powiatowych oraz realizacja Programu Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka+. To najważniejsze tematy spotkania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych, które odbyło się 5.11. br. w siedzibie resortu.

Minister Bogdan Zdrojewski rozmawiał z dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych
fot.: Danuta Matloch

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o bibliotekach organizator może dokonać połączenia, podziału lub likwidacji biblioteki. Wymaga to zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej  oraz wydania zgody przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do dziś do Rady trafiły 4 wnioski. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Na koniec 2011 r. zarejestrowano 312 bibliotek stopnia powiatowego. Oznacza to, że dwanaście lat po wprowadzeniu reformy, funkcje wynikające z zapisów ustawy o bibliotekach realizuje 86,8% powiatów (329 z 379).

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz część programów własnych instytucji są skierowane do wszystkich typów bibliotek ( Zakup nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa, Kraszewski. Komputery dla bibliotek – Instytut Książki, Program Infrastruktura Kultury – DEK MKiDN).

Program Rozwoju Bibliotek to partnerski program Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Zaplanowany na pięć lat Program jest finansowany głownie z grantu w wysokości 28 mln USD. Przedsięwzięcie ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń.

MKIDN realizuje porozumienie z FRSI, a także porozumienie pomiędzy MAiC, FRSI i TP SA (Orange Polska) dot. internetyzacji bibliotek.

Celem realizowanego w latach 2011-2015 Programu Wieloletniego KULTURA+ jest poprawa dostępu do kultury oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. Program składa się z dwóch Priorytetów:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Programy Czytelnicze 2012-2013

Program Kraszewski. Komputery dla bibliotek

- celem jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy, umożliwiający użytkownikom korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line. W tegorocznej edycji Programu dofinansowanie otrzymało m.in.: 7 bibliotek wojewódzkich oraz 14 bibliotek powiatowych.

Narodowy zasób biblioteczny

- aby wesprzeć m.in. biblioteki posiadające unikalne zbiory uruchomiono Priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego (3mln zł) Programu Dziedzictwo Kulturowe, którego instytucją zarządzającą jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Zakup nowości wydawniczych

  1. 10 mln zł
  2. 10 mln zł
  3. 15 min zł

2012 - 20 mln zł ( 1/3 kwoty przeznaczona na zakup literatury dla dzieci i młodzieży)

 powrót