Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii

02-10-2012

Odznaczenie „Zasłużony dla Saksonii” odebrał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski  z rąk premiera tego landu Stanislawa Tillicha. Uroczystość odbyła się 2. października br. w rezydencji Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie.

Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii

Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii

Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii Minister Bogdan Zdrojewski uhonorowany przez władze Saksonii

Odznaka „Zasłużony dla Saksonii” jest przyznawana przez władze Landu Saksonii osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju oraz promocji tego kraju związkowego Niemiec.

Minister Bogdan Zdrojewski otrzymał to odznaczenie za wkład w rozwój stosunków polsko-niemieckich w dziedzinie kultury, wzmocnienie współpracy, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz jego promocję poza granicami landu. 

Uzasadniając przyznanie nagrody władze Saksonii doceniły również działalność Bogdana Zdrojewskiego jako Prezydenta Miasta Wrocławia w latach 1990-2001,kiedy to zostały odbudowane i wzmocnione partnerskie relacje stolicy Dolnego Śląska i całego regionu z Saksonią.  Najważniejszymi projektami współpracy Polski z Saksonią w obszarze kultury jest wspólne zarządzanie Parkiem Mużakowskim w Łęknicy, transgranicznym zespołem parkowym - wpisanym w 2004 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Muzeum I. Kraszewskiego w Dreźnie -  upamiętniającym  pobyt i działalność artystyczną wybitnego polskiego pisarza w stolicy Saksonii .

Premier Saksonii Stanislaw Tillich uzasadniał, że Zdrojewski zasłużył się dla stosunków niemiecko-polskich jako minister kultury, ale też wcześniej, jako prezydent Wrocławia. Jak mówił Tillich, będąc prezydentem Wrocławia Zdrojewski przyczynił się do ponownego ożywienia współpracy między Saksonią a Dolnym Śląskiem; a jako minister kultury, współpracując ze swoim niemieckim odpowiednikiem, angażuje się na rzecz współpracy i zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Zdrojewski, dziękując za odznaczenie, podkreślił go, że cieszą go dobre relacje polsko-niemieckie, zwłaszcza te w dziedzinie kultury. Minister wymieniał ostatnie polsko-niemieckie projekty: wydarzenia związane z Rokiem Chopina w Niemczech, wystawę "Obok. Polska - Niemcy. 1000 lat historii w sztuce" w Berlinie, czy spektakl "Titus Andronicus" w reż. Jana Klaty, będący polsko-niemiecką koprodukcją. "Dziś w 45 minut uzgodniliśmy kolejne wspólne projekty, kiedyś zajęłoby to miesiące, jeśli nie - lata. Za to stronie niemieckiej chcę bardzo podziękować" - mówił Zdrojewski.powrót