Minister Bogdan Zdrojewski w Armenii

20-09-2013

Rozmowa z Minister Kultury Armenii Hasmik Poghosya , spotkanie ze studentami Centrum Języka i Kultury Polskiej oraz wręczenie odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. To część programu wizyty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w Armenii, która odbyła się 19-20 września br. Była to pierwsza wizyta polskiego ministra kultury w tym kraju.

 Minister Kultury Armenii Hasmik Poghosya oraz minister Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury Armenii Hasmik Poghosya oraz minister Bogdan Zdrojewski

Tematem oficjalnego spotkania z Hasmik Poghosyan, Minister Kultury Armenii, był rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy oboma krajami.

Od 2011 roku obywatele Armenii uczestniczą w Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego, wspieranym finansowo przez MKiDN. W tym roku odbędzie się II edycja w Lublinie.

MKiDN od dawna finansuje działania służące ochronie dziedzictwa kulturowego Ormian we Lwowie.  To: prace konserwatorskie polichromii ściennych, autorstwa Jana H. Rosena we wnętrzach katedry ormiańskiej ( 2013 r. - 65 tys. zł) oraz prace konserwatorsko-restauratorskie grupy rzeźbiarskiej „Ukrzyżowanie” ( lata 2006-2012  - ponad 1,5 mln zł).Obywatele Armenii mogą w Polsce zdobywać wiedzę i doświadczenie korzystając z oferty stypendialnej, finansowanej również ze środków MKiDN ( Thesaurus Poloniae, Gaude Polonia , Akademia Nieświeska). Mogą również uczestniczyć w „I ’ Culture Orchestra”- projekcie rozpoczętym w 2011 r. w ramach zagranicznego programu kulturalnego polskiej prezydencji w Radzie UE. W tegorocznej trasie koncertowej wśród 99 artystów będzie 2 muzyków z tego kraju, 3 znajduje się na liście rezerwowej.

W 2012 r. w ramach Programu Ministra „Promocja kultury polskiej za granicą” kwotą ponad 71 tys. zł dofinansowano projekt „ArtZona 2012. IV Alternatywne Dni Polski na Kaukazie” Fundacji Inna Przestrzeń. W ramach Programu „Kultura Polska na Świecie ” Instytut Adama Mickiewicza wspierał też polskich twórców udających się do Armenii.

W trakcie wizyty w Erywaniu minister Zdrojewski odwiedził Muzeum Historii Armenii i Galerię Narodową. W Centrum Sztuki Cafesijana wręczył odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Otrzymali je:  Armine Grigorjan-  pianistka, dyrektor muzeum im.Chaczaturjana, Anaida Ter-Meliksetjan - dyrektor-dyrygent chóru polonijnego oraz Swietłana Sarkisjan -  profesor-muzykolog, promotorka polskiej muzyki.

W Erywańskim Państwowym Uniwersytecie Lingwistycznym  im. W. Briusowa szef resortu kultury spotkał się ze studentami Centrum Języka i Kultury Polskiej. Następnie zwiedził Muzeum Siergieja Paradżanowa. Odwiedził też wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO obiekty w Ejmiatsin (centrum życia religijnego Armenii ) i w Zwartnocu.powrót