Minister Bogdan Zdrojewski w Filmotece Narodowej

18-10-2011

Wieczyste zabezpieczenie najcenniejszych archiwaliów filmowych Filmoteki Narodowej jest głównym celem projektu „ Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie (Nitrofilm). O jego realizacji rozmawiano 19. października br. podczas wizyty ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego w Filmotece Narodowej.

"Rozpoczynając procesy digitalizacji naszych zasobów kulturalnych, startowaliśmy z pozycji niemal zerowej. Obecnie jesteśmy wśród państw, które są w tej materii w czołówce europejskiej" - podkreślił minister Bogdan Zdrojewski.  Jak ocenił, przez ostatnie trzy lata Polska uplasowała się - pod względem jakości i tempa procesu digitalizacji - na poziomie wyższym nawet niż ówcześni w tej dziedzinie liderzy. „Doprowadziliśmy do sytuacji, w której - w Polsce, w Warszawie - istnieje doświadczona kadra będąca w stanie rywalizować z każdym wyspecjalizowanym ośrodkiem na świecie. Posiadamy technologię i sprzęt, który pozwala ratować i zabezpieczać obrazy, filmy dla nas najcenniejsze, w chwili obecnej - z okresu międzywojennego . Proces digitalizacji, który kiedyś rozpoczęliśmy, wszedł w tej chwili w fazę niezwykle intensywną. Ten projekt kończy się na początku 2013 roku, ale osiągnięcia, którymi możemy się pochwalić przed światem są już bardzo duże" – mówił minister.

W spotkaniu uczestniczył profesor Tadeusz Kowalski – dyrektor Filmoteki Narodowej, Paweł Śmietanka – Kierownik Zespołu Restauracji Taśmy Filmowej oraz Elżbieta Wysocka – Koordynator Projektu Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej.

W czasie wizyty zaprezentowano projekty: Nitrofilm i Repozytorium Cyfrowe Filmoteki Narodowej oraz telewizyjną relację z madryckiego pokazu zrekonstruowanego filmu „Mania”. Minister Bogdan Zdrojewski odwiedził też – po raz pierwszy otwarte dla mediów – archiwum taśm filmowych nitro oraz pracownie konserwacji i restauracji taśmy filmowej.

Harmonogram projektu Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” do końca 2013 r. zakłada digitalizację 43 filmów, których kopie zachowały się wyłącznie na nośniku oryginalnym (taśma łatwopalna nitro), pochodzącym z okresu, w którym filmy powstały.

Pełnej rekonstrukcji poddane zostaną trzy tytuły:

Do tej pory wykonane zostały najważniejsze zadania:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 20,2 mln zł., wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 14, 7 mln zł.

Filmoteka Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej.  Zgromadzone przez nią zbiory taśm filmowych i archiwaliów należą do jednych z największych w Europie. Dzięki zachowaniu norm wyznaczonych przez Unię Europejską tworzone materiały są spójne z cyfrowymi danymi innych europejskich archiwów. W 2010 roku FN dołączyła do projektu European Film Gateway, za pośrednictwem którego prezentuje zbiory w portalu europejskiej kultury - Europeana.eu.powrót