Minister Bogdan Zdrojewski z wizytą w Bukareszcie

28-05-2014

Minister Bogdan Zdrojewski z wizytą w Bukareszcie
fot.: DWZ/MKiDN

Spotkanie z Ministrem Kultury Rumunii Hunorem Kelemenem, odsłonięcie kamienia pamiątkowego przy drzewku pamięci Jana Karskiego oraz udział w otwarciu 9. Międzynarodowych Targów Książki „Bookfesti konferencji na temat wspierania czytelnictwa. To główne punkty programu wizyty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego w Bukareszcie, która odbyła się 28 maja br.

Rozmowa Ministrów Kultury Polski i Rumunii było okazją do podsumowania owocnej współpracy między tymi krajami. Przebiega ona niezwykle intensywnie w każdej z dziedzin kultury, szczególnie udanie funkcjonuje kooperacja pomiędzy instytucjami teatralnymi oraz muzeami.

Potem ministrowie odsłonili kamień pamiątkowy przy drzewku pamięci Jana Karskiego. Zostało ono zasadzone 24 kwietnia br. - w setną rocznicę urodzin kuriera Podziemnego Państwa Polskiego. W 1942 r. jako pierwszy naoczny świadek przekazał on informacje o eksterminacji Żydów zachodnim sojusznikom.  Jan Karski był związany z Rumunią i samym Bukaresztem – m.in. odbył praktyki w Ambasadzie RP.  

Kolejnym punktem wizyty była oficjalna inauguracja 9. Międzynarodowych Targów Książki „Bookfest”, którego Polska jest gościem honorowym. Ministrowie otworzyli polską ekspozycję  „Quo vadis Polonia?. Ku kolejnemu Noblowi”, zorganizowaną przez Instytut Polski w Bukareszcie oraz Instytut Książki, prezentującą całą serię wydarzeń promujących polską literaturę. Goście targów będą mieli okazję spotkać się z jej najbardziej znanymi i cenionymi przedstawicielami, m.in.: Dorotą Masłowską, Małgorzatą Rejmer, Januszem Leonem Wiśniewskim oraz Pawłem Huelle. W targach weźmie także udział Danuta Wałęsa, żona byłego Prezydenta Polski, która zaprezentuje swoją książkę Marzenia i tajemnice. W programie targów znajdują się propozycje adresowane do szerokiego grona odbiorców – miłośników prozy, poezji, reportażu, zainteresowanych współczesną literaturą polską oraz literaturą dziecięcą i młodzieżową. Zostaną także wyświetlone filmy o polskich noblistach. Poza tym organizatorzy przygotowali m.in. pokaz ekranizacji filmowych oraz grę miejską Polowanie na polską literaturę.

W trakcie zainaugurowanej przez ministra Bogdana Zdrojewskiego konferencji na temat wspierania czytelnictwa przedstawiony został przygotowany przez MKiDN Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 20114-2020. Składa się on z projektów prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki i Narodowe Centrum Kultury. Działania będą polegać m.in. na zwiększeniu roli bibliotek (modernizacja budynków, zakup nowych książek) i legalnym udostępnianiu książek w Internecie. Zostanie na to przeznaczonych 650 mln zł ze środków ministerstwa i 350 mln zł od beneficjentów programu, m.in. od samorządów lokalnych.

Po południu Ministrowie Kultury Polski i Rumunii oraz Ambasadorzy Niemiec, Węgier i Słowacji podpisali aneks do deklaracji założycielskiej Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, której celem jest kształtowanie dialogu i wspólnoty pamięci wokół historii XX wieku. Na mocy tego dokumentu Rumunia zostanie włączona w działalność ESPS, w którą dotychczas zaangażowane były Polska, Słowacja, Niemcy i Węgry.

Inicjatywa tworzenia Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność jako forum międzynarodowej współpracy ma już niemal dziesięć lat. Wieloletnie rozmowy na temat jej powołania zostały przypieczętowane 2 lutego 2005 r. podpisaniem przez ministrów kultury Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier specjalnej deklaracji założycielskiej. Naukowcy i politycy z tych krajów zasiadają w gremiach ESPS. Swoją reprezentację mają w nich również przedstawiciele Czech, Austrii i  Łotwy. Z krajami tymi prowadzone są także negocjacje dotyczące ich przystąpienia do działań ESPS. W ostatnim czasie zainteresowanie włączeniem się w prace Sieci wyraziła także Chorwacja.

Uczestnictwo Rumunii w Sieci przyczyni się do upamiętnienia, przypadającej w tym roku, rocznicy 25-lecia zmian systemowych w Europie Środkowej oraz upowszechnienia wiedzy na ten temat, szczególnie wśród młodych pokoleń. Ponadto, stworzy platformę dialogu i współpracy pomiędzy instytucjami kulturalnymi, naukowymi, historycznymi obu państw.powrót