Minister KiDN ogłosiła nabór do Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015-2019

12-01-2015

Do 28 lutego 2015 r. trwa nabór kandydatów na Członków do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z upływem kadencji połowy Członków Rady, jej skład zostanie uzupełniony o 9 nowych Członków, będących przedstawicielami organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury. Kadencja nowych Członków potrwa 4 lata.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem:

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-o-naborze-do-rady-organizacji-pozarzadowych-przy-ministrze-kidn-na-lata-2015-2019-1384.php

Szczegółowe informacje o działalności Rady znajdują się na stronie Rady pod adresem:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-dziedzictwo/rada-organizacji-pozarzadowych-przy-mkidn.php.powrót