Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Podlasiu

31-05-2012

Otwarcie wyremontowanego Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku oraz wizyta w Monasterze  Najświętszej Maryi Panny w Supraślu znajdują się w programie pobytu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na Podlasiu.  4. czerwca br. (poniedziałek) minister odwiedzi również nowy budynek białostockiej Galerii Arsenał. 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Podlasiu
Wyremontowany budynek Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku trwała od roku 2009. Została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko, XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe, którego operatorem jest MKiDN.  Całkowita wartość inwestycji to 15, 7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło 13 mln zł.  W wyniku prac remontowych powierzchnia szkoły wzrosła o ok. 4 tys. m. kw. - do prawie 10 tys. m.kw. Powstały dwa nowe budynki, a w nich 29 nowych sal dydaktycznych. Obiekty dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych i połączono z pozostałymi skrzydłami szkoły specjalnymi łącznikami, dzięki czemu tworzą spójną całość. Poza salami przeznaczonymi do prowadzenia zajęć obowiązkowych powstały sale prób i ćwiczeń pozalekcyjnych przeznaczone dla zespołów kameralnych, orkiestr i chórów szkolnych. Dzięki modernizacji, wnętrza zostały dostosowane do wymogów, jakie powinna spełniać placówka dydaktyczna w XXI w. Korzystać z niej będzie ok. 730 młodych ludzi, którzy każdego roku uczą się w białostockim ZSM.

Podczas uroczystości otwarcia placówki Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wysłucha koncertu w wykonaniu uczniów. Po jego zakończeniu, o godz. 12.30, weźmie udział w briefingu prasowym.

Galeria Arsenał- Elektrownia w Białymstoku    fot. Maciej Zaniewski
Galeria Arsenał- Elektrownia w Białymstoku   fot. Maciej Zaniewski

Następnie minister odwiedzi Galerię Arsenał. Obejrzy nowy budynek oraz wystawę projektów architektonicznych dotyczących przebudowy starej elektrowni, która po rewitalizacji została przekazana na potrzeby Galerii. W efekcie uzyskano dużą  przestrzeń wystawienniczą (w porównaniu z dotychczasową, w zabytkowym Pałacu Branickich), która bardzo dobrze nadaje się do prezentacji sztuki współczesnej.

Galeria Arsenał jest instytucją samorządową- jej organizatorem jest Miasto Białystok.  Co roku otrzymuje dotacje na projekty artystyczne i edukacyjne w ramach Programów Ministra. W latach 2008-2011 dofinansowano jej 13 projektów, na łączną kwotę 568 tys. zł . W tym roku przyznano środki na „Sztuki wizualne” (22,8 tys.), „Edukację kulturalną”(31,5 tys. zł) oraz „Kolekcje” (177 tys. zł).

Monaster Najświętszej Maryi Panny w Supraślu.  /arch. Monasteru/
Monaster Najświętszej Maryi Panny w Supraślu. /arch. Monasteru/

W Supraślu minister odwiedzi Monaster Najświętszej Maryi Panny. Obejrzy Cerkiew Zwiastowania NMP (1503-1511). Zwiedzi  ulokowane na terenie klasztoru Muzeum Ikon (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku). Ponadto obejrzy wyremontowaną część klasztoru i tę aktualnie modernizowaną.

MKiDN systematycznie finansuje prace konserwatorsko - budowlane oraz rewitalizację pomieszczeń w klasztorze. Od roku 2008 z Programów Ministra przekazano na ten cel ponad 6,5 mln zł  ( 2008 r.- 1 mln 499 tys. zł, 2009 r. – 1 mln 608 tys. zł, 2010 r.- 1,5 mln zł,  2011-2012 - 1 mln 990 tys. zł). Na konserwację unikatowych XVI - wiecznych pobizantyjskich fresków z Supraśla w 2012 r. w ramach Programu „Dziedzictwo kulturowe” przeznaczono 53 tys. zł.

 powrót