Minister kultury powołał dyrektora Narodowego Muzeum Techniki

20-07-2017

Tarnowskie GóryFot. Danuta Matloch

Tarnowskie GóryFot. Danuta Matloch

Narodowym Muzeum Techniki w Warszawie pokieruje Piotr Mady, dotychczasowy dyrektor likwidowanego Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Akt powołania wręczył mu 20 lipca 2017 r. w siedzibie MKiDN wicepremier prof. Piotr Gliński, powierzając - w uzgodnieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent m. st. Warszawy - pełnienie obowiązków dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Powierzenie obowiązków dyrektora Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie – utworzonego na mocy umowy podpisanej 9 czerwca 2017 r. między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Miastem Stołecznym Warszawą - jest kolejnym ważnym etapem przejmowania misji i zadań likwidowanego przez Naczelną Organizację Techniczną Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Nowa instytucja będzie je realizować w dotychczasowej siedzibie Muzeum NOT.

Powołany 20 lipca 2017 r. dyrektor podejmie z FSN-T NOT rozmowy o zasadach przekazania zbiorów likwidowanego Muzeum do Narodowego Muzeum Techniki oraz nabycia od NOT innego mienia tej organizacji, które konieczne będzie do funkcjonowania utworzonego 9 czerwca Muzeum. Ważnym zadaniem dyrektora będzie zatrudnienie w nowej instytucji pracowników, w tym podjęcie rozmów z tymi osobami, które zwolnione zostały z likwidowanego Muzeum NOT.

Piotr Mady jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, a także studiów podyplomowych na kierunku muzealnictwo (UW) oraz zarządzania kulturą (PAN). Związany z Muzeum Techniki i Przemysłu NOT od 2002 r., w którym rozpoczął pracę jako przewodnik, dochodząc przez stanowisko kierownika Działu Oświatowego, a następnie kierownika Muzeum Motoryzacji – oddziału MTiP NOT do stanowiska dyrektora Muzeum, które zajmował od kwietnia 2015 r. (początkowo jako p.o. dyrektora).powrót