Minister kultury przeznaczył dodatkowe 20 mln zł na rozwój bibliotek publicznych

28-03-2019

na zdjęciu uczestnicy konferencjifot. Danuta Matloch

na zdjęciu uczestnicy konferencji fot. Danuta Matloch

na zdjęciu wnętrze bibliotekifot. Danuta Matloch

na zdjęciu wnęrzer bibliotekifot. Danuta Matloch

na zdjęciu budynek bibliotekifot. Danuta Matloch

 

- Czytanie jest podstawą rozwoju kulturowego, podstawą funkcjonowania współczesnych systemów demokratycznych. Nie ma demokracji bez dojrzałych obywateli, a dojrzałych obywateli bez kontaktu z książką – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński podczas konferencji „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – ciąg dalszy. Miliony na książki i biblioteki. Nasza inwestycja w przyszłość!”, podczas której ogłosił zwiększenie o 20 milionów budżet Priorytetu 2 – „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020”.

Konferencja poświęcona „Narodowemu Programowi Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 odbyła się w Gminnej Bibliotece Publicznej – Kulturotece w Cegłowie, będącej beneficjentem programu. W spotkaniu uczestniczyli również: dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski, dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, oraz gospodarz miejsca – dyrektor Kulturoteki Tadeusz Lempkowski.

- Pieniądze na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to wciąż kropla w morzu potrzeb. Poziom czytelnictwa jest niski, choć spadek się zatrzymał. Kryzys dotknął małe księgarnie, dlatego powołaliśmy program »Partnerstwo dla książki«. Inwestycje w kulturę przynoszą efekty po długim czasie. W ciągu ostatnich trzech lat udało nam się zwiększyć budżet kultury o 20% – powiedział minister Gliński.

Szef resortu kultury zauważył, że rozwój czytelnictwa w Polsce wymaga znacznego wzrostu liczby nowoczesnych, funkcjonalnych i przyjaznych użytkownikom bibliotek publicznych.

- Tak wiele było dobrych projektów, jeśli chodzi o biblioteki, że dołożyliśmy środki. W tym roku się to udało, mamy nadzieję, że w przyszłym będzie podobnie. Jeśli mamy dobre sprawne instytucje, jak Instytut Książki czy Biblioteka Narodowa, potrzeba tylko siły politycznej, żeby więcej pieniędzy przeznaczać na kulturę. To sprawa ponad podziałami. Są to najważniejsze inwestycje – dodał prof. Gliński.

W wyniku zwiększenia budżetu Priorytetu 2 – „Infrastruktura Bibliotek 2016-2020” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pula środków przeznaczona na działania związane z remontem, przebudową, rozbudową, budową oraz wyposażeniem bibliotek publicznych wzrosła do 40 milionów rocznie.

 

O programie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa to uchwalony przez Radę Ministrów wieloletni program na lata 2016-2020. W ramach programu zdefiniowany został Priorytet 2 – „Infrastruktura bibliotek”, którego celem jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych poprzez przekształcenie i rozwój funkcji, jakie pełnią w życiu społeczności lokalnych.

Uprawnionymi wnioskodawcami są samorządowe instytucje kultury – gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organem założycielskim jest odpowiednio: gmina wiejska i gmina miejsko-wiejska (bez ograniczenia liczby mieszkańców) oraz gmina miejska (do 50 tys. mieszkańców). Minimalna kwota dofinansowania wynosi 50 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł.

Od początku trwania programu – w ramach 4 naborów – z budżetu państwa przeznaczono na dofinansowania łącznie 150 milionów złotych i wsparto aż 203 obiekty biblioteczne w całej Polsce. Operatorem Priorytetu 2 – „Infrastruktura Bibliotek” jest Instytut Książki.

Na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa składają się również: Priorytet 1 – „Zakup  nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” obsługiwany przez Bibliotekę Narodową oraz Priorytet 3„Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych”, którego operatorem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach tych priorytetów, w latach 2016-2017 do bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych zostało zakupionych blisko 11 mln nowości wydawniczych, na łączną kwotę 285 mln złotych.

 powrót