Minister kultury z wizytą w Japonii

21-10-2013

Kolejny etap polsko- japońskiej współpracy kulturalnej, odsłonięcie pomnika Bronisława Piłsudskiego i ochrona dziedzictwa kulturowego były głównymi tematami wizyty ministra Bogdana Zdrojewskiego w Japonii w dniach 17-19 października. 

Odsłonięcie pomnika Bronisława PiłsudskiegoOdsłonięcie pomnika Bronisława Piłsudskiego.

Minister Bogdan Zdrojewski z odznaczonymi odznaką Zasłużony dla Kultury PolskiejMinister Bogdan Zdrojewski z odznaczonymi odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej": Yoko Otake, prof. Tadao Sato, Maestro Chikara Immamura, dr Koichi Kuyama oraz uhonorowaną Złotym Medalem "Gloria Artis" Misako Ueda.

 

Pomnik Bronisława Piłsudskiego - wybitnego antropologa kultury, badacza ludów Syberii, brata Józefa Piłsudskiego - stanął na japońskiej wyspie Hokkaido. Jego powstanie jest efektem starań polskiego resortu kultury we współpracy ze środowiskami japońskimi. Pomnik został odsłonięty przez ministra Zdrojewskiego w miejscowości Shiraoi, na terenie Muzeum Ajnów. Na Hokkaido, minister kultury  spotkał się z władzami lokalnymi, Polonią oraz środowiskami japońskimi związanymi z Polską. Osoby reprezentujące resort wzięły udział w międzynarodowej konferencji naukowej na Uniwersytecie Sapporo, poświęconej dokonaniom Bronisława Piłsudskiego.

Minister Zdrojewski odwiedził również wizytowaną w kilkadziesiąt dni po tsunami (w czerwcu 2011r.), szkołę średnią położoną na terenach zniszczonych przez kataklizm, gdzie spotkał się z uczniami. Polski resort kultury ufundował w roku 2011 kilka rocznych stypendiów dla studentów szkół artystycznych pochodzących z terenów zniszczonych przez klęskę żywiołową.

W kontekście zbliżającego się roku 2014 ogłoszonego rokiem Wymiany Grupy Wyszehradzkiej i Japonii odbyły się spotkania bilateralne i robocze: m.in. z Prezesem Agencji Kultury (Komisarzem ds. Kultury), kierownictwem The Japan Foundation, Przewodniczącym Parlamentarnej Ligi Przyjaźni Polsko-Japońskiej senatorem Hirofumi Nakasone.

Spotkania robocze poświęcone były kolejnym etapom współpracy kulturalnej między Polską i Japonią, między innymi w dziedzinie teatru, literatury, opieki nad dziedzictwem materialnym UNESCO.

Szef polskiego resortu kultury wziął również udział w uroczystym pokazie filmu „Wałęsa – człowiek z nadziei” Andrzeja Wajdy, zorganizowanym w Ambasadzie RP w Tokio.powrót