Minister na wręczeniu Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016 Europejskiemu Centrum Solidarności

20-04-2016

Na zdjęciu: Uroczystość wręczenia Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016 fot. Magdalena Mistat/archiwum ECS

Na zdjęciu: Uroczystość wręczenia Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016 fot.: European Solidarity Centre

Na zdjęciu: Uroczystość wręczenia Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016 fot.: European Solidarity Centre

Na zdjęciu: Budynek Europejskiego Centrum Solidarności

 

Uroczystość wręczenia Nagrody Muzealnej Rady Europy 2016 Europejskiemu Centrum Solidarności była głównym celem wizyty wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego w Strasburgu.

 

Podczas wizyty w Strasburgu minister kultury spotkał się także m.in. z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego RE Pedro Agramuntem oraz przewodniczącym Komitetu ds. kultury, nauki, edukacji i środków masowego przekazu Volodymyrem Arievem. Prof. Gliński wziął również udział w posiedzeniu Komitetu ds. kultury, nauki, edukacji i środków masowego przekazu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

ECS został uhonorowany przez Komitet Kultury Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 4 grudnia 2015 roku podczas posiedzenia w Paryżu. Nagroda Muzealna Rady Europy jest częścią konkursu Europejskiego Muzeum Roku (EMYA). Od 1977 roku corocznie nagradzane jest muzeum, które wnosi znaczący wkład w zrozumienie dziedzictwa kulturowego Europy i jednoczy 47 państw członkowskich Rady Europy.

Tekst przemówienia wicepremiera prof. Piotra Glińskiego w Strasburgupowrót