Minister Omilanowska spotkała się z Ministrem Zasobów Ludzkich Węgier Zoltánem Balogiem

27-01-2015

Realizacja Programu Współpracy była jednym z tematów rozmowy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej z Ministrem Zasobów Ludzkich Węgier Zoltánem Balogiem. Spotkanie odbyło się 27 stycznia br. w Oświęcimiu.

Podczas spotkania potwierdzono, że oba kraje łączą bardzo bliskie relacje w dziedzinie kultury, o czym świadczy realizacja projektów zapisanych w Programie Współpracy obu resortów na lata 2013-2016, podpisanym w Krakowie w czerwcu 2013r.

Minister Balog poinformował, że Węgry planują zorganizowanie Roku Węgierskiego w Polsce, który miałby rozpocząć się wiosną 2016 r. udziałem Węgrów jako gościa honorowego podczas Warszawskich Targów Książki. Zwrócił się z prośbą o wsparcie działań węgierskich instytucji kultury w naszym kraju podczas tych obchodów. Minister Omilanowska poinformowała jednocześnie o planach realizacji kilku projektów na Węgrzech, m.in. w Budapeszcie, gdzie pokazana zostanie wystawa polskiego malarstwa XIX i XX w. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

Ważnym tematem rozmowy była kwestia funduszy unijnych dla kultury w nowej perspektywie finansowej UE w latach 2014-2020. Od września 2014 r. MKiDN prowadzi kampanię mającą na celu negocjacje z Komisją Europejską wyższych limitów kosztów projektów kulturalnych realizowanych przy wsparciu UE. Strona węgierska obiecała wesprzeć starania strony polskiej. Celem inicjatywy jest zabezpieczenie bardziej elastycznych warunków dla realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Wyższe limity kosztów projektu pozwolą na lepsze przygotowanie działań, np. z dziedziny konserwacji obiektów zabytkowych oraz usprawnią prawidłowe rozliczenie dotacji unijnych.

Prof. Omilanowska poinformowała o podniesieniu rangi Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność - międzynarodowej inicjatywy, w której rząd Węgier uczestniczy od początku, tj. od lutego 2005 r. W styczniu br. została powołana samodzielna instytucja kultury „Europejska Sieć Pamięć i Solidarność”, co spowoduje usprawnienie działalności i skuteczniejszą realizację projektów. Minister Balog obiecał dalej wspierać tę inicjatywę.

Na koniec spotkania oboje ministrowie wymienili zaproszenia do złożenia kolejnej wizyty.

 powrót