Minister Piotr Gliński

 

02.04.2016 r. W konferencji naukowej „Moralność - wspólnota - państwo. Prawo natury w dyskursie społecznym” weźmie udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Konferencja stanowi kolejną część obchodów Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski w Archidiecezji Łódzkiej i dotyczy problematyki ładu społeczno-politycznego opartego na prawie naturalnym i Dekalogu. Konferencję patronatem honorowym objął Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP.

Prelegenci: prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka (Pierwsze koncepcje prawa natury w filozofii greckiej i ich reperkusje w filozofii nowożytnej), o. prof. dr hab. Jacek Salij OP (Prawo naturalne i prawa stanowione w ujęciu św. Tomasza z Akwinu), dr hab. Dorota Pietrzyk-Reeves (Polski repuhlikanizm), prof. dr hab. Andrzej Nowak (Polski etos wolności: od Konfederacji Barskiej do Solidarności), ks. dr Grzegorz Dziewulski (Prawo natury w nauczaniu Jana Pawła II), ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Spór dwóch antropologii w polityce unijnej).

Piotrków Trybunalski, Kościół Panien Dominikanek. ul. Rycerska 3powrót