Minister Piotr Gliński

21.04.2016 r., godz. 11.00 W uroczystości wręczenia dyplomów laureatom XIII edycji Programu Stypendialnego MKiDN „Młoda Polska” będzie uczestniczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Program przeznaczony jest dla młodych (do 35 roku życia) artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia. Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, na studia i rezydencje zagraniczne.

Stypendia w Programie „Młoda Polska” przyznawane są w drodze konkursu. Program jest realizowany od 2004 r.

Pałac Rzeczypospolitej, Warszawa, pl. Krasińskich 3/5powrót