Minister Piotr Gliński

05.05.2016 r., godz. 12.00 Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczy Nagrody Ministra KiDN za przypadkowe odkrycia zabytków archeologicznych.

Podczas uroczystości będzie można obejrzeć jeden z odnalezionych skarbów – zabytkowe monety pochodzące z XV w., specjalnie sprowadzone z Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przewiduje, iż osobom, które odkryły bądź przypadkowo znalazły zabytek archeologiczny, przysługuje nagroda o ile dopełniły one określone w tej ustawie przesłanki. Warunki i tryb przyznawania nagród, ich rodzaje, wysokość i źródła finansowania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych. Zapisano tam m.in., że nagrodę pieniężną przyznaje się, gdy zabytek posiada znaczną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

MKiDN, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawapowrót