Minister Piotr Gliński

30.05.2016 r., godz. 14.00 W konferencji prasowej poświęconej 4. edycji projektu Wschód Kultury weźmie udział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Uczestnikami wydarzenia będą również: dyrektor Narodowego Centrum Kultury Marek Mutor, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc, prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Konferencja odbędzie się w siedzibie PAP, w sali konferencyjnej (ul. Bracka 6/8, Warszawa). Z myślą o tych, którzy nie będą mogli przybyć, poprzez stronę internetową www.nck.pl dostępna będzie transmisja w formie streamingu.

Wschód Kultury to projekt kulturalny integrujący środowiska artystyczne miast Polski Wschodniej (Białegostoku, Lublina, Rzeszowa) i artystów krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy), realizowany przez Narodowe Centrum Kultury oraz trzy wspomniane miasta. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, a także wymiana doświadczeń artystycznych. W 2016 roku Wschód Kultury będzie realizowany po raz czwarty. Przedsięwzięcie powstało dzięki zaangażowaniu środowisk twórczych,  samorządów wschodniej Polski oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie lub mailowo:

tel. 605-099-219

rzecznik@nck(dot)plpowrót