Minister Piotr Gliński

07.06.2016 r., godz. 10.00 Siedmioro funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji otrzyma z rąk wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

W uroczystości, która odbędzie się w siedzibie MKiDN, uczestniczyć będą komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz komendant stołeczny policji insp. Robert Żebrowski.

Odznaczeni za szczególne zasługi w zakresie ochrony i zabezpieczania dóbr kultury zostaną: insp. Robert Szydło, nadkom. Sebastian Strzeżek, asp. sztab. Grzegorz Sadura (obecnie pracownik Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji), kom. Artur Mirosz, kom. Ewa Kaim, podkom. Piotr Grabowski oraz st. asp. Sławomir Kozub.powrót