Minister Piotr Gliński

13.06.2016 r., godz. 13.00 Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński weźmie udział w uroczystym przekazaniu Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi utraconych w wyniku II wojny światowej pozaeuropejskich eksponatów etnograficznych.

Kolekcja została odzyskana staraniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze zbiorów Uniwersytetu w Getyndze im. Georga Augusta. Dzięki etycznej postawie władz niemieckiej uczelni i tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych kolekcja powróciła do macierzystych zbiorów.

Odzyskane zabytki ilustrują życie i kulturę ludów zamieszkujących tereny Afryki i Ameryki Południowej. Zbiór ten obejmuje przedmioty sztuki (rzeźby i maski), elementy uzbrojenia, wyroby ze skóry, przedmioty codziennego użytku, stroje, broń, pojemniki i plecionki z rafii, naczynia ceramiczne i tykwowe, a także instrumenty muzyczne.

Kolekcja pozaeuropejska była tworzona etapami w latach 30. XX w. z inicjatywy ówczesnego dyrektora Muzeum Etnograficznego w Łodzi Jana Manugiewicza. Jej trzon stanowiły dwa główne zbiory: afrykański i południowoamerykański. Obiekty etnograficzne pozyskiwano od członków Ligi Morskiej i Kolonialnej oraz polskich podróżników i badaczy Afryki i Ameryki Południowej.

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Pl. Wolności 14, Łódźpowrót