Minister Piotr Gliński

05.10.2016 r., godz. 18.00 Gala wręczenia Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z udziałem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego oraz wiceministrów: Jarosława Sellina, Magdaleny Gawin i Wandy Zwinogrodzkiej.

Doroczne Nagrody Ministra KiDN przyznawane są za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Na nagrodę składają się: dyplom Ministra, statuetka oraz nagroda finansowa.

Tegoroczna gala odbędzie się w Muzeum Łazienki Królewskie (Teatr Królewski w Starej Oranżerii).powrót