Minister Piotr Gliński

22.12.2016 r., godz. 11.30 Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński weźmie udział w uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”.

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW (Warszawa, ul. Konstruktorska 3a, s. 101).

Sygnatariuszami umowy będą: wicepremier prof. Piotr Gliński, oraz  - ze strony Instytucji Wdrażającej umowę - prezes zarządu  NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Beneficjentem projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt realizowany będzie w 114 placówkach szkolnictwa artystycznego, a prace będą prowadzone w 156 budynkach.powrót