Minister Zdrojewski z wizytą w Wilnie

02-10-2013

Przebywający w wizytą w Wilnie w dniach 1-2 października minister Bogdan Zdrojewski uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów kultury Unii Europejskiej oraz otworzy wystawę pt. „Historia pewnego teatru” z okazji jubileuszu Teatru na Pohulance.

Spotkanie ministrów kultury Unii Europejskiej zorganizowane zostało przez prezydencję litewską w Radzie UE. Ministrowie rozmawiali na temat procesów politycznych utrzymujących rolę kultury jako czynnika wzrostu gospodarczego i spójności społecznej. Rozważano również kwestie wyzwań związanych z koniecznością zagwarantowania wolności i pluralizmu mediów w czasie konwergencji mediów audiowizualnych.

Przemawiający podczas drugiej części spotkania, Minister Zdrojewski podkreślił: „Należy pamiętać, że bez względu na zmiany technologiczne bez wolnych i pluralistycznych mediów nie może być mowy o sprawnym funkcjonowaniu demokracji i społeczeństwa obywatelskiego”.

Drugim ważnym punktem wizyty polskiego ministra kultury na Litwie było otwarcie wystawy pt. „Historia pewnego teatru” w Muzeum Muzyki, Kina i Teatru, zorganizowanej przez Instytut Polski w Wilnie, w związku z 100. rocznicą powstania Teatru na Pohulance (dawnego Teatru Polskiego). W  dniach 21-27 października br. w Teatrze na Pohulance odbędzie się seria przedstawień teatralnych – każdego dnia będzie prezentowany spektakl innego teatru, który mieścił się w tym historycznym budynku. Jako pierwsza, 21 października, zostanie zaprezentowana „Zemsta” A. Fredry, w reż. Krzysztofa Jasińskiego, w gwiazdorskiej obsadzie aktorów Teatru Polskiego w Warszawie. Na zakończenie, 26 października br. zostanie pokazany spektakl „Lilie” w reż. Ireny Litwinowicz (amatorski Teatr Polski w Wilnie).

Podsumowując swoją wizytę w Wilnie, w wywiadzie dla „Radia znad Wilii” Minister Zdrojewski powiedział: „Litwa dla Polski jest niezwykle ważnym partnerem. Jest to partner cenny, na którego patrzymy z wielkim sentymentem. Litwa powinna potrzebować Polski , abyśmy się tu dobrze czuli. Jeśli chodzi i obszar kultury i moje pobyty na Litwie, jestem tu zawsze przyjmowany niezwykle gościnnie i z niezwykłą otwartością.

Jeżeli chodzi o dziedzictwo Polskie na Litwie, to na pewno nie można niczego narzucać, ani zbyt agresywnie domagać się czy zabiegać, bo efekt będzie odwrotny. Przykładem takiej swobodnej współpracy jest jubileusz Teatru na Pohulance, na którym będzie obecny Teatr Polski z Warszawy. Pokazujemy w ten sposób wspólne korzenie i współpracę niezaborczą i niewymuszoną.”

Rozmowa z ministrem Bogdanem Zdrojewskim w Salonie Politycznym "Wiadomości znad Willi"powrót