Ministrowie kultury na naradzie ambasadorów

05-09-2017

Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta Matloch

Fot.Danuta Matloch

Starania Polski o organizację Expo 2022 w Łodzi, program wieloletni „Niepodległa” oraz cele  MKiDN i dyplomacji kulturalnej -  to główne tematy poruszone przez wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego i wiceministra Jarosława Sellina podczas spotkania z korpusem dyplomatycznym. Narada ambasadorów m.in. z udziałem ministrów kultury odbyła się 5 września br. w Warszawie.

 „Polska stara się o organizację International Expo 2022 – prestiżowego wydarzenia, ważnego także ze względu na czynnik rozwojowy. Nigdy w naszej części Europy Expo nie było organizowane” - podkreślił wicepremier Gliński.

Minister kultury przypomniał, że wystawa planowana jest w Łodzi i ma się odbywać od czerwca do września 2022 r. Tematem przewodnim wystawy ma być rewitalizacja miast, jako warunek rozwoju aglomeracji na świecie. Jak podkreślił wicepremier, przygotowania do organizacji tego wydarzenia w Łodzi trwają od wielu lat.

Wyjątkowość Expo 2022 w Łodzi – jak wyjaśnił wicepremier - polegać ma na tym, że wystawa nie będzie budowana od podstaw na obrzeżach miasta, lecz powstanie w ścisłym jego centrum.

„To będzie wielka wystawa niezbudowana sztucznie, nie na obrzeżach miasta, gdzieś w nowym regionie, gdzie wrzuca się jakieś miliardy dolarów i powstaje coś z niczego, sztuczne, co po wystawie umiera i trudno to zagospodarować – takie projekty często w bogatych krajach bywają. To jest projekt, który będzie żył także po wystawie - w samym centrum miasta, tworzony z uwzględnieniem normalnego użytkowania i funkcjonowanie Łodzi, także z punktu widzenia logistycznego” – mówił prof. Gliński.

Wicepremier zaapelował do przedstawicieli polskiej dyplomacji o wsparcie w promocji polskiej kandydatury do organizacji International Expo 2022 w Łodzi. Głosowanie w sprawie przyznania Polsce prawa do organizacji tego wydarzenia Międzynarodowe Biuro Wystaw (BIE) zaplanowało na listopad 2017 r.

Podczas swojego wystąpienia prof. Gliński wskazał też na potrzebę ścisłej współpracy Instytutów Polskich z Instytutem Adama Mickiewicza i z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Dążymy do zintegrowanego działania tych instytucji na poziomie merytorycznym” – wyjaśnił wicepremier. Zwrócił się też z prośbą o aktywność i wspieranie promocji polskiej kultury za granicą.

Wicepremier wymienił również najważniejsze cele, realizowane przez resort kultury. Znalazły się wśród nich m.in. stabilizacja bytowa środowisk twórców i instytucji kultury, zwiększenie budżetu, na kulturę, rozwój wolności artystycznej i pluralizmu twórczego, a także podniesienie poziomu jakości funkcjonowania instytucji kultury. Prof. Gliński przypomniał, że w ostatnim czasie kilkanaście nowych instytucji zostało objętych współprowadzeniem przez resort, m.in. filharmonie w Szczecinie i Rzeszowie, zespoły „Śląsk” i „Mazowsze” oraz Teatr Polski w Warszawie. Inne ważne cele to: budowa sieci muzeów, zadbanie o wysoki poziom i stworzenie dobrej infrastruktury szkolnictwa artystycznego w Polsce, wzbogacanie kultury popularnej elementami kultury wysokiej, rozwój przemysłów kreatywnych oraz promocja kultury polskiej za granicą.

Program „Niepodległa”

Podczas narady ambasadorów wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin - pełnomocnik rządu ds. obchodów stulecia odzyskania niepodległości - przedstawił zebranym założenia przyjętego w maju br. przez rząd programu wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021. Jak wyjaśnił, program obejmuje działania, które mają zachęcić Polaków do zaangażowania się w obchody 100. rocznicy odrodzenia państwa polskiego.

Jak mówił wiceminister, program „Niepodległa” definiuje trzy wartości wyróżniające polską tożsamość: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

„Głównym celem organizowanych w ramach programu wydarzeń będzie wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków. (…) W wyniku przeprowadzonych przez nas badań zauważyliśmy deficyt wspólnoty obywatelskiej i deficyt utożsamiania się z państwem jako wartością. W związku z tym, chcemy poprzez realizację tego programu i przypomnienie wielkiego sukcesu naszych przodków sprzed stu lat, doprowadzić do podwyższenia tych parametrów w naszej świadomości” – mówił wiceminister Sellin.

Jak wyjaśnił pełnomocnik rządu, program zakłada osiągnięcie celów przez działania w trzech priorytetach. Pierwszy - to realizacja projektów upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, za które odpowiedzialne będą narodowe instytucje kultury. Drugi priorytet zakłada włączenie Polaków we tworzenie obchodów poprzez uruchomienie dwóch programów dotacyjnych. Trzeci priorytet dotyczy upowszechniania za granicą opartego na wartościach wizerunku Polski. Za program zagraniczny obchodów odpowiada Instytut Adama Mickiewicza, który zaplanował szereg wydarzeń promujących Polskę. Przewidziany jest również program dotacyjny dla inicjatyw dwustronnych.

W spotkaniu z ministrami kultury uczestniczył także wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

O naradzie ambasadorów

Tegoroczna narada ambasadorów zgromadziła ponad 70 ambasadorów i kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, reprezentujących Polskę na wszystkich kontynentach oraz przy organizacjach międzynarodowych. W spotkaniu uczestniczą także kandydaci na ambasadorów i kadra kierownicza MSZ.

Jednym z głównych tematów narady są sprawy europejskie, w tym przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Brexitu i ewolucji rynku wewnętrznego.

Narada ambasadorów 2017 potrwa do 8 września.powrót