Ministrowie kultury wzięli udział w debacie ,,Teatr polski – tradycja i przyszłość”

20-09-2017

fot.Krzysztof Sitkowski/KPRM

fot.Krzysztof Sitkowski/KPRM

fot.Krzysztof Sitkowski/KPRM

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka wzięli udział w zorganizowanym w Belwederze spotkaniu przedstawicieli świata literatury i teatru.

Spotkanie zainaugurowało wystąpienie Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciecha Kolarskiego. - Spotykamy się, mając jeszcze świeżo w pamięci tegoroczne Narodowe Czytanie, którego przedmiotem był nasz arcydramat „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego - powiedział minister Kolarski.

- Dzisiaj chcemy mówić o wspólnotowości, o wspólnocie, którą daje teatr. Chcemy na to popatrzeć w sposób bardziej fundamentalny. (...) Teatr, jak żadna ze sztuk wiąże się z życiem społecznym, szczególnie polski teatr afirmuje wspólnotę narodową i dlatego też dzisiaj rodzi takie emocje – podkreślał Wojciech Kolarski.

Podsekretarz Stanu w MKiDN Wanda Zwinogrodzka podkreśliła w swoim wystąpieniu, że wspólnota artystyczna jest eksponentem o wiele szerszej wspólnoty ideologicznej czy ideowej. - Jeżeli nowa wspólnota wydaje nam się w jakiś sposób niepokojąca, musimy zastanowić się, jak bronić tej, którą uznajemy za bardziej wartościową. Jeśli za wartą obrony uznajemy wspólnotę narodową, przeciwstawiając ją ponadnarodowej „komunie artystów”, musimy podjąć refleksję, w jaki sposób sprawić, aby była ona atrakcyjna – także dla młodych ludzi – powiedziała minister Zwinogrodzka. - W napięciu między tymi dwiema wspólnotami, opresyjność wspólnoty narodowej jest omawiana na wszelkie możliwe sposoby. Brakuje natomiast tekstów czy spektakli, które ilustrują opresyjność sytuacji, w której jednostka zostaje wyrzucona ze swojej tradycji kulturowej i ze swojej narodowej tożsamości – dodała wiceminister kultury.

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli tłumacz, reżyser i pisarz Antoni Libera, dyrektor Agencji Kreacji Teatru TVP Ewa Millies-Lacroix, filozof dr Dariusz Karłowicz, polonista i animator teatru szkolnego z Lubiąża Antoni Buchała oraz - jako moderator  - publicysta Jakub Moroz.

Debata ,,Teatr polski – tradycja i przyszłość” była trzecim spotkaniem z cyklu spotkań o kulturze z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. (MKiDN, Prezydent.pl, PAP)powrót