MKiDN będzie współtworzyć Memoriał im. Gen. Stanisława Maczka

19-10-2017

Odjazd czołgu Cromwell VII szwadronu sztabowego. Gen. Stanisław Maczek mówi przez laryngolofon. zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
Odjazd czołgu Cromwell VII szwadronu sztabowego. Gen. Stanisław Maczek mówi przez laryngolofon. fot.: Czesław Datka zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego

W budowę Memoriału im. gen. Stanisława Maczka zaangażuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władze miasta Breda, a także zarząd Muzeum gen. Stanisława Maczka w Bredzie. W uroczystości podpisania listu intencyjnego w tej sprawie weźmie udział wiceminister kultury Jarosław Sellin. Spotkanie odbędzie się 28 października br. w Bredzie.

Celem budowy centrum upamiętniającego gen. Stanisława Maczka w Bredzie jest podtrzymanie tradycji i zachowanie pamięci o 1. Dywizji Pancernej dowodzonej przez generała Stanisława Maczka. Pod koniec października 1944 r. 1. Polska Dywizja Pancerna dowodzona przez gen. Maczka oswobodziła Bredę spod niemieckiej okupacji.

Po zakończeniu wojny dowódca dywizji gen. Stanisław Maczek pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Zmarł 11 grudnia 1994 r. w Edynburgu, w wieku 102 lat. Jego ostatnią wolą było by pochować go razem ze swoimi żołnierzami. Spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojskowym w Bredzie.

Budowa Memoriału im. gen. Stanisława Maczka ma się zakończyć w 2019 roku, w 75. Rocznicę wyzwolenia Bredy.powrót